Двадесет шеста ванредна седница Скупштине

Извор: Викимедија
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
Напомена Овај записник је редукован у складу са усвојеним Правилником о заштити података о личности.


Двадесет шеста ванредна седница Скупштине

Сазивање Скупштине

Предлог за одржавање 26. ванредне Скупштине Удружења, уз предлог дневног реда за исту, дао је, преко интерне мејлинг листе, Председник Удружења, Мирослав Лоци. Седница је заказана за недељу, 5. децембар 2021. са почетком у 17:00 часова, путем онлајн Зум платформе уз обавезну регистрацију учесника.

Дневни ред Заседања

Скупштина је започета у 17:08, када је Председник Удружења, Мирослав Лоци, констатовао кворум. Седници је присуствовало 10 редовних чланова удружења и Бојан Цветановић у улози записничара и представника канцеларије.

Једногласно усвојен дневни ред заседања био је следећи:

  1. Усвајање записника са Двадесет пете редовне седнице Скупштине
  2. Избор редовних и придружених чланова
  3. Избор чланова Управног одбора
  4. Избор Председника Удружења
  5. Разно

Одлуке

Усвајање записника са Двадесет пете редовне седнице Скупштине

Скупштина је са 10 гласова за, гласова против није било, уздржаних није било, усвојила Записник са Двадесет пете редовне седнице Скупштине.

Избор редовних и придружених чланова

Након што је констатовано да нема предлога за пријем у чланство Удружења и измене статуса чланства, председавајући је закључио ову тачку дневног реда.

Избор чланова Управног одбора

Тренутни састав Управног одбора чине Мирослав Лоци, Миљан Симоновић, Филип Маљковић, Ђорђе Стакић, Бојана Сатарић и Теодора Лукић којој истиче двогодишњи мандат. Теодора је писаним путем обавестила да јој је била привилегија бити чланица Управног одбора, али да не жели да се рекандидује јер више не живи у Србији те сматра да је тако праведније по све.

Александар Сеферовић се на састанку кандидовао за чланство у Управном одбору. Александар је члан Викимедије Србије већ годину дана. На Википедији на српском језику има статус бирократе, а недавно је покренуо и Вајбер заједницу која ће служити као комуникацијски канал за разна обавештења о дешавањима, пројектима и акцијама на Википедији.

Чланица и запослена, Ивана Маџаревић, подржала је Александрову кандидатуру с обзиром да је у претходном периоду показао интересовање за рад организације и покренуо велики број иницијатива попут идеје о „Вики саветнику”. Ђорђе Стакић исказао је задовољство тиме што људи желе да се укључе у рад организације, а Филип Маљковић је констатовао да су онлајн услови рада погодни за укључивање особа које живе ван Београда.

  • Са 9 гласова за, гласова против и уздржаних није било и 1 чланом који није гласао, Скупштина је именовала Александра Сеферовића за члана Управног одбора у двогодишњем мандату.

Након што се повела дискусија о разматрању нових особа за чланство у Управном одбору, Марко Адам је донео одлуку да се поново кандидује те је председавајући ставио предлог на гласање.

  • Са 8 гласова за, 1 уздржаним гласом, гласова против није било и 1 чланом који није гласао, Скупштина је именовала Марка Адама за члана Управног одбора у двогодишњем мандату.

Избор Председника Удружења

Актуелни Председник Удружења, Мирослав Лоци, изразио је жељу да се поново кандидује за ову позицију. Иако је на почетку његовог мандата дошло до пандемије вируса коронa, а самим тим и изненадних промена у начину рада, сматра да се организација врло брзо прилагодила новонасталим променама. Кроз извештаје, чланство је било у прилици да се увери у успешност реализације активности и зацртаних циљева.

Ивана Маџаревић и Горана Гомирац истичу да је Мирослав допринео побољшању радне атмосфере, нарочито међу запосленима, док Филип Маљковић сматра да је Мирослав испунио сва очекивања те има смисла наставити у том правцу.

Других кандидата за позицију Председника Удружења није било.

  • Са 9 гласова за, гласова против и уздржаних није било и 1 чланом који није гласао, Скупштина је именовала Мирослава Лоција за Председника Удружења у новом двогодишњем мандату.

Разно

Председавајући је констатовао да нема додатних предлога или коментара.


Након ове тачке дневног реда, председавајући Мирослав Лоци је закључио седницу Скупштине у 17:49.

У Београду,
05.12.2021.