Одлуке Извршног одбора

Извор: Викимедија
Пређи на навигацију Пређи на претрагу

2008

 • Одлука од 16. марта 2008: Викимедија Србије предлаже уредника Википедије на српском језику Ђорђа Милићевића за добитника једног од првих нових српских пасоша у акцији „Нови српски пасош – ново лице Србије“.
 • Одлука од 20. априла 2008: Викимедија Србије додељује Милошу Ранчићу дужност Саветника за развој и медије.
 • Одлука од 27. јуна 2008: Викимедија Србије конкурисаће за приступ мрежи Комунија.
 • Одлука од 29. септембра 2008: Викимедија Србије уплатиће 4000 дин. г. Дарку Ракушићу на име његових трошкова регистрације домена wikipedia.rs.
 • Одлука од 12. новембра 2008: Викимедија Србије уплатиће 2400 дин. + ПДВ фирми Лупија ДОО на име пребацивања домена wikipedia.rs у власништво Викимедије Србије.

2009

 • Одлука од 22. фебруара 2009: Викимедија Србије ће направити портал Википедије на адреси wikipedia.rs.
 • Одлука 1/2009: Викимедија Србије подржава избор Арна Клемперта и Ада Хујкесховена у Одбор повереника Задужбине Викимедија.
 • Одлука 2/2009: Викимедија Србије поништава одлуку 1/2009 и подржава избор Арна Клемперта и Мајкла Сноуа у Одбор повереника Задужбине Викимедија.
 • Одлука 3/2009: Викимедија Србије подржава оснивање Одбора за уговор са локалним огранцима.
 • Одлука 4/2009: Викимедија Србије подржава пројекат Иноваторке.
 • Одлука 5/2009: Викимедија Србије склапа Уговор о пословно-техничкој сарадњи са фирмом ЕУнет ДОО.
 • Одлука 6/2009: Извршни одбор Викимедије Србије оснива Привремени регионални одбор за Војводину, са седиштем у Новом Саду, и препоручује Скупштини Викимедије Србије да оснује Регионални одбор за Војводину. Оснивајући чланови Привременог одбора су: Владимир Бургић, Бојан Калкан, Миле Киш, Филип Маљковић и Милан Стојановић.
 • Одлука 7/2009: Милан Стојановић је привремено овлашћен за потписивање путних налога за привремени Регионални одбор за Војводину.
 • Одлука 8/2009: Извршни одбор Викимедије Србије оснива Секретаријат Викимедије Србије као стално радно тело организације по члану 30. тачка 5. Статута.
Секретаријат обавља оперативне делатности Извршног одбора Удружења.
Мандат Секретаријата траје до наредне Скупштине, када ће се његова позиција одредити Статутом.
Секретаријатом руководи Генерални секретар.
Секретаријат обавља следеће послове:
 • извршава одлуке и друга општа акта Скупштине Удружења;
 • извршава одлуке Извршног одбора;
 • утврђује финансијски план и завршни рачун;
 • обавља и друге послове које му повери Извршни одбор Удружења или који су другим прописима стављени у његову надлежност.
 • Одлука 9/2009: Извршни одбор именује Милоша Ранчића за Генералног секретара Викимедије Србије, коме даје дужност да оформи Секретаријат Викимедије Србије.
 • Одлука 10/2009: Извршни одбор доноси начелну одлуку да Викимедија Србије потпише уговор о сарадњи са предузећем Ебарт консалтинг.
 • Одлука 11/2009: Извршни одбор склапа Уговор о пословној сарадњи са предузећем Media Praxis.

2010

 • Одлука 1/2010: Извршни одбор усваја буџет за Секретаријат и овлашћује Милоша Ранчића да аплицира код Задужбине Викимедије за средства предвиђена буџетом.
 • Одлука 2/2010: Викимедија Србије подржава процес за избор чланова Одбора Задужбине Викимедија, који врше локални огранци.
 • Одлука 3/2010: Викимедија Србије подржава Протокол о техничко-пословној сарадњи са организацијом Штап & канап.
 • Одлука 4/2010: Викимедија Србије подржава избор Арна Клемперта и Мајкла Сноуа у Одбор повереника Задужбине Викимедија.
За касније одлуке видети Одлуке Управног одбора.