Једанаеста ванредна седница Скупштине

Извор: Викимедија
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
Записник са Једанаесте ванредне седнице Скупштине Удружења

Сазивање Скупштине

Предлог за одржавање 11. ванредне Скупштине Удружења, уз предлог дневног реда за исту, дао је, преко интерне мејлинг листе, Председник Удружења, Горан Обрадовић. Седница је заказана за недељу, 8. децембар 2013. са почетком у 15:00 часова, у просторијама канцеларије Удружења, у Булевару краља Александра број 20.

Дневни ред Заседања

Скупштина је започета у 15:30, када је Председник Удружења, Горан Обрадовић, констатовао кворум. Седници је, од 73 члана/ице, присуствовало девет редовних чланова/ица Удружења: Миле Киш, Филип Маљковић, Сања Павловић, Бранислав Јовановић, Ђорђе Стакић, Невенка Антић, Иван Матејић, Марко Милосављевић и Горан Обрадовић, чиме је постигнут кворум на основу члана 9, став 5 Статута Удружења. Седници су такође присуствовала 3 нова члана/ице: Данило Кордић, Јелена Продановић и Јелисавета Јовановић.

За записничара седнице изабрана је Сања Павловић.

Једногласно усвојен дневни ред заседања био је следећи:

 1. Усвајање Записника са Десете редовне седнице Скупштине
 2. Избор редовних, придружених и почасних чланова
 3. Извештај Управног одбора
 4. Избор чланова Управног одбора
 5. Усвајање оставке Председника Удружења
 6. Избор Председника Удружења
 7. Избор Потпредседника Удружења
 8. Расправа о укидању стручних одбора
 9. Измене Статута
 10. Разно

Одлуке

Усвајање Записника са Десете редовне седнице Скупштине

Након расправе о Записнику, Скупштина је са 9 гласова за, гласова против није било, уздржаних није било, једногласно прихватила Записник са Десете редовне седнице Скупштине.

Избор редовних, придружених и почасних чланова

Након расправе о типу чланства за поједине чланове/ице Удружења, као и упознавања са 22 нова члана/ице који су приступили Удружењу након претходне Скупштине, гласање је након расправе о сваком понаособ, текло на следећи начин:

 • Лина Абурас: са 9 гласова за, гласова против није било, уздржаних није било, изабрана за редовну чланицу Удружења
 • Тања Милошевић: са 9 гласова за, гласова против није било, уздржаних није било, изабрана за редовну чланицу Удружења
 • Јована Милошевић: са 9 гласова за, гласова против није било, уздржаних није било, изабрана за редовну чланицу Удружења
 • Мирослав Лоци: са 9 гласова за, гласова против није било, уздржаних није било, изабран за редовног члана Удружења
 • Вељко Величковић: са 9 гласова за, гласова против није било, уздржаних није било, изабран за редовног члана Удружења
 • Тамара Полетан: са 9 гласова за, гласова против није било, уздржаних није било, изабрана за придружену чланицу Удружења
 • Милица Томовић: са 9 гласова за, гласова против није било, уздржаних није било, изабрана за редовну чланицу Удружења
 • Таида Растић: са 9 гласова за, гласова против није било, уздржаних није било, изабрана за редовну чланицу Удружења
 • Драгана Момчиловић: са 9 гласова за, гласова против није било, уздржаних није било, изабрана за редовну чланицу Удружења
 • Дарко Гајић: са 9 гласова за, гласова против није било, уздржаних није било, изабран за редовног члана Удружења
 • Милена Радан: са 6 гласова за, 1 против*, 2 уздржана, изабрана за редовног члана Удружења
 • Јелисавета Јовановић: са 8 гласова за, 0 против, 1 уздржаним*, изабрана за редовну чланицу Удружења
 • Андреја Вујичић: са 9 гласова за, гласова против није било, уздржаних није било, изабран за редовног члана Удружења
 • Бранко Жујковић: са 6 гласова за, гласова против није било, 3 уздржана, изабран за редовног члана Удружења
 • Марко Јошиловић: са 9 гласова за, гласова против није било, уздржаних није било, изабран за придруженог члана Удружења
 • Борис Михајловић: са 9 гласова за, гласова против није било, уздржаних није било, изабран за придруженог члана Удружења
 • Бојана Подгорица: са 9 гласова за, гласова против није било, уздржаних није било, изабрана за редовну чланицу Удружења
 • Стефан Шијаковић: са 8 гласова за, гласова против није било, 1 уздржаним, изабран за придруженог члана Удружења
 • Данило Кордић: са 7 гласова за, гласова против није било, 2 уздржана, изабран за редовног члана Удружења
 • Марко Вукојевић: са 9 гласова за, гласова против није било, уздржаних није било, изабран за придруженог члана Удружења
 • Дејан Марковић: са 8 гласова за, гласова против није било, 1 уздржаним, изабран за редовног члана Удружења
 • Јелена Продановић: са 8 гласова за, гласова против није било, уздржаних није било, 1 није гласао, изабрана за редовну чланицу Удружења.

* Нена Антић је желела да се нагласи да је у ова два случаја она била та која је била против, односно уздржана у вези са избором редовних чланова.

Након гласања о статусу нових чланова/ица, покренула се расправа о тренутним редовним члановима/ицама и њиховим активностима. У питање су доведене активности у Викимедији, те тиме и редовна чланства следећих чланова/ица: Јулија Војиновић, Сања Дојкић, Стефан Веселиновић, Тања Младеновић, Немања Калембер, Тамара Петровић, Марко Стефановић и Иван Надор. Гласање о преласку са редовног на придружено чланство је протекло на следећи начин:

 • Јулија Војиновић: са 1 гласом за, 5 против и 3 уздржана гласа, остала је редовна чланица Удружења
 • Сања Дојкић: са 8 гласова за, гласова против није било, 1 уздржаним, постала је придружена чланица Удружења
 • Стефан Веселиновић: са 3 гласа за, 3 гласа против, 3 уздржана гласа, остао је редован члан Удружења
 • Тања Младеновић: са 8 гласова за, гласова против није било, 1 уздржаним, постала је придружена чланица Удружења
 • Немања Калембер: са 2 гласа за, 1 гласом против, 5 уздржаних, остао је редован члан Удружења
 • Иван Надор: без гласова за, са 8 гласова против, 1 уздржаним, остао је остао је редован члан Удружења
 • Тамара Петровић: без гласова за, са 6 гласова против, 3 уздржана, остала је редовна чланица Удружења
 • Марко Стефановић: гласова за није било, 7 гласова против, 2 уздржана, остао је редован члан Удружења

Након расправе, усаглашено је да предлога за почасно чланство и за укидање чланства нема.

Извештај Управног одбора

Филип Маљковић је укратко изложио извештај Управног одбора за период октобар 2012. - децембар 2013. године. Говорио је о активностима чланова/ица Управног одбора, са нагласком на редовним и честим састанцима (око 25), писању извештаја и припремама за грант 2014. Осврнуо се на успешну годину у канцеларији и са првим запосленим, што је помогнуто грантом из 2012.

Након тога, Миле Киш је присутнима презентовао пројекте на којима се радило током протекле године, са кратким освртом на финансије и планове за пројекте који нас чекају у 2014. години.

Избор чланова Управног одбора

Горан Обрадовић је поднео оставку на место члана Управног одбора, коју је Скупштина констатовала. Марко Милосављевић је поднео оставку на место председника Управног одбора, што је Скупштина такође констатовала.

За нове чланове Управног одбора предложене су Милена Радан и Јелена Продановић. Након упознавања са мотивима и биографијама кандидаткиња, Скупштина је изгласала следеће:

 • Милена Радан: са 7 гласова за, 1 против, 4 уздржана, именована је за чланицу Управног одбора
 • Јелена Продановић: са 8 гласдова за, гласова против није било, 2 уздржана и 2 који нису гласали, именована је за чланицу Управног одбора.

Усвајање оставке Председника Удружења

Горан Обрадовић је поднео оставку на место Председника Удружења. Са 9 гласова за, гласова против није било, 1 уздржаним, 2 нису гласали, Скупштина је усвојила Горанову оставку.

Избор Председника Удружења

Горан Обрадовић предлаже тренутног потпредседника Удружења, Филипа Маљковића, да преузме његову функцију. Са 9 гласова за, гласова против није било, 1 уздржаним, 2 нису гласала, Скупштина именује Филипа Маљковића за новог Председника Удружења.

Филип Маљковић преузима од Горана Обрадовића даље председавање састанка.

Избор Потпредседника Удружења

Горан Обрадовић за Потпредседника Удружења предлаже Бранислава Јовановића, а Јелена Продановић предлаже Николу Смоленског. Никола је контактиран телефоном и није прихватио кандидатуру.

Бранислав Јовановић је са 9 гласова за, гласова против није било, 1 уздржаним, 2 није гласало, изабран за Потпредседника Удружења.

Расправа о укидању стручних одбора

Током ове тачке, констатовано је да је Академски одбор најактивнији, те да нема потребе да се његово укидање ставља на гласање. Како у протеклом периоду нису били активни, Медијски одбор и Одбор за грантове су доведени у питање.

 • Гласање о укидању Медијског одбора: са 2 гласа за, 6 против, 4 уздржана, Медијски одбор није укинут.
 • Гласање о укидању Одбора за грантове: са 1 гласом за, 8 против, 3 уздржана, Одбор за грантове није укинут.

На расправи је закључено да се чланови ова два одбора свакако контактирају како би покренули своје активности пре следеће Скупштине.

Измене Статута

Са 12 гласова за, гласова против није било, уздржаних није било, Скупштина је једногласно усвојила следеће измене Статута:

члан 8, став 1, тачка 2

Претходно:

Председник и потпредседници

Новонастало:

Председник и Потпредседник
члан 8, став 1, тачка 4

Претходно:

Генерални секретар

Новонастало:

Извршни директор
члан 8, став 2

Претходно:

Функцију заступника и финансијског налогодавца Удружења врши овлашћени представник Управног одбора, а у његовом одсуству, Генерални секретар или заступник, који потписује сва новчана документа и кога за вршење функције заступања бира Управни одбор.

Новонастало:

Функцију законског заступника и финансијског налогодавца Удружења врше овлашћена лица која на ту функцију бира и разрешава Управни одбор.
члан 9, став 4, тачка 4

Претходно:

бира и опозива Председника, потпредседнике и чланове Управног одбора;

Новонастало:

бира и опозива Председника, Потпредседника и чланове Управног одбора;
члан 9, став 5

Претходно:

Скупштина пуноправно одлучује ако је присутнао најмање седам редовних чланова.

Новонастало:

Скупштина пуноправно одлучује ако је присутно најмање седам редовних чланова.
поднаслов

Претходно:

Председник и потпредседници Удружења

Новонастало:

Председник и Потпредседник Удружења
члан 10, став 1

Претходно:

Председник представља Удружење, председава Скупштином и оверава приступнице, а у случају његовог одсуства, ове функције врши потпредседник.

Новонастало:

Председник представља Удружење, председава Скупштином и оверава приступнице, а у случају његовог одсуства, ове функције врши Потпредседник.
члан 10, уклањање става 2

Претходно:

Председник и потпредседник може да буде члан и председник Управног одбора.
члан 12, став 1, тачка 3

Претходно:

бира чланове Савета, бира и опозива Генералног секретара и поверава посебне послове појединим члановима;

Новонастало:

бира и разрешава чланове Савета, Извршног директора, законске заступнике и финансијске налогодавце и поверава посебне послове појединим члановима;
поднаслов

Претходно:

Генерални секретар

Новонастало:

Извршни директор
члан 13

Претходно:

Генерални секретар:
 1. заступа Удружење и потписује новчана документа;
 2. припрема предлоге програма рада, финансијског плана и завршног рачуна;
 3. води административне послове.

Новонастало:

Извршни директор:
 1. припрема предлоге програма рада и финансијског плана;
 2. води административне послове.

Разно

Током ове тачке, разговарали смо о мејлинг листама, договорили се да активирамо листу која се односи на учеснике у пројектима. Било је предлога да се на приступницу за нове чланове дода питање да се изјасне да ли желе да се налазе на некој мејлинг листи, али није донет никакав конкретан закључак.

У Београду,
08.12.2013.

ПредседавајућиЗаписничарка
______________________________________
(Филип Маљковић)(Сања Павловић)