Двадесета ванредна седница Скупштине

Извор: Викимедија
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
Записник са Двадесете ванредне седнице Скупштине Удружења

Сазивање Скупштине

Предлог за одржавање 20. ванредне Скупштине Удружења, уз предлог дневног реда за исту, дао је, преко интерне мејлинг листе, Председник Удружења, Филип Маљковић. Седница је заказана за недељу, 9. децембар 2018. са почетком у 17:00 часова, у просторијама Удружења, у Дечанској 4/3.

Дневни ред Заседања

Скупштина је започета у 17:20, када је Председник Удружења, Филип Маљковић, констатовао кворум. Седници је присуствовало 9 редовних чланова удружења: Филип Маљковић, Ђорђе Стакић, Ивана Маџаревић, Теодора Лукић, Лазар Алексић, Драган Сатарић, Бојана Сатарић, Владимир Бургић и Горан Обрадовић. Седници су такође присуствовали и Зоран Филиповић и Немања Антанасијевић, као придружени чланови, и Бојан Цветановић у улози записничара.

Једногласно усвојен дневни ред заседања био је следећи:

 1. Усвајање записника са Деветнаесте редовне седнице Скупштине
 2. Избор редовних, придружених и почасних чланова
 3. Избор чланова Управног одбора
 4. Измена Политике приватности
 5. Измена Политике путовања
 6. Разно

Одлуке

Усвајање Записника са Деветнаесте редовне седнице Скупштине

Скупштина је са 8 гласова за, гласова против није било и 1 уздржаним гласом, усвојила Записник са Деветнаесте редовне седнице Скупштине.

Избор редовних, придружених и почасних чланова

Немања Антанасијевић је изразио жељу да постане редован члан Удружења. Присутнима је представио свој ангажман кроз радионице на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

Ивана Маџаревић је предложила да се учесницима Еду Вики кампа, Филипу Поповићу и Марини Симић, промени чланство из придруженог у редовно.

 • Са 9 гласова за, гласова против није било, уздржаних није било, Немања Антанасијевић је изабран за редовног члана Удружења.
 • Са 9 гласова за, гласова против није било, уздржаних није било, Филип Поповић је изабран за редовног члана Удружења.
 • Са 9 гласова за, гласова против није било, уздржаних није било, Марина Симић је изабрана за редовну чланицу Удружења.

Удружење после ове тачке Скупштине има укупно 206 чланова, 57 редовних и 149 придружених. Предлога за почасно чланство и укидање чланства није било.

Такође, изгласавањем Немање Антанасијевића за редовног члана Удружења, укупан број присутних са правом гласа се након ове тачке повећао на 10.

Избор чланова Управног одбора

Управни одбор тренутно чине: Филип Маљковић, Ђорђе Стакић, Мирослав Лоци, Марко Адам, Миљан Симоновић, Владимир Бургић, Вукашин Живковић и Бојана Сатарић.

Председавајући је констатовао да Миљану Симоновићу, Вукашину Живковићу и Владимиру Бургићу мандат истиче 11. децембра 2018. године.

Миљан Симоновић се путем мејлинг листе изјаснио да жели да се кандидује за нови мандат у Управном одбору. Председавајући је прочитао његову поруку.

Владимир Бургић се захвалио на сарадњи и изјаснио да не жели да се кандидује за нови мандат због пословних и приватних обавеза.

Вукашин Живковић се није изјаснио путем мејла о кандидатури за чланство у новом мандату те се о њему није гласало.

Лазар Алексић је предложио Теодору Лукић као кандидата за члана Управног одбора, али на седници је установљено да је према Политици о сукобу интереса њена кандидатура, тренутно, немогућа због ангажовања на позицији Википедијанца стажисте.

 • Са 10 гласова за, против није било, уздржаних није било, Скупштина поново именује Миљана Симоновића за члана Управног одбора у новом двогодишњем мандату.

Након што је констатовао да нема других предлога за чланове Управног одбора, председавајући је закључио ову тачку дневног реда.

Измена Политике приватности

 • Након блаже дораде предложених допуна Политике приватности, Скупштина је са 10 гласова за, гласова против није било, уздржаних није било, усвојила следећу допуну Политике приватности:

Додаје се став 7:

Добитници награда, уколико желе да прихвате награду, у обавези су да Викимедији Србије доставе личне податке у складу са пореским прописима. Добитници награда биће обавештени о сврси обраде ових података. Прикупљени подаци чувају се у складу са Законом о заштити података о личности.

Додаје се став 10:

Сва лица имају права да затраже брисање личних података које о њима Удружење поседује. Удружење је обавезно да такве захтеве уважи осим уколико су дате личне информације неопходне за извршење одређених уговорних и законских обавеза или спровођење аката Удружења. Поступак брисања подразумева брисање личних података на свим дисковима и серверима које Удружење користи за складиштење података, као и уништавање докумената у папирној форми на којима се ти подаци налазе, а у поседу су Удружења.

Измена Политике путовања

 • Након расправе о предлогу измена Политике путовања, Скупштина је са 10 гласова за, гласова против није било, уздржаних није било, усвојила следеће измене Политике путовања:

Став 3 се брише.

Додаје се став 7 под насловом „Коришћење приватног аутомобила за службени пут“:

Уколико лице које путује за потребе Викимедије Србије користи свој приватни аутомобил, на основу путног налога, признају му се стварни трошкови горива по приложеном рачуну, а на основу пређене километраже у односу на просечну потрошњу горива за дато возило, уз увећање од 30% на име амортизације возила.

Став 8

Претходно: Путницима Викимедије Србије ће бити покривени стварни и разумни трошкови смештаја. Стандард за смештај је једнокреветна соба са купатилом. Иако путници углавном одседају у комерцијалном смештају, они могу изабрати и приватни смештај, некомерцијални смештај (код пријатеља или породице).

Новонастало: Путницима Викимедије Србије ће бити покривени стварни и разумни трошкови смештаја. Иако путници углавном одседају у комерцијалном смештају, они могу изабрати и приватни смештај, некомерцијални смештај (код пријатеља или породице).

Став 12, тачка 1

Претходно: трошкови коришћења интернета;

Новонастало: трошкови коришћења интернета, осим трошкова коришћења интернета у ромингу;

Став 12, тачка 3

Претходно: трошкови међунардног путовања: вађење пасоша, визе, потребне фотографије, извод из матичне књиге рођених, обавезна вакцинација и имунизација, здравствено осигурање и трошкови замене домаће за страну валуту;

Новонастало: трошкови међународног путовања: добијање визе, потребне фотографије, обавезна вакцинација и имунизација, међународно путно здравствено осигурање и конверзија валута;

Став 13, тачка 2

Претходно: путно осигурање лица;

Новонастало: путно осигурање лица у Републици Србији;

Став 13, тачка 12

Претходно: лични телефонски позиви, изузев кратког телефонског позива кући, једном дневно;

Новонастало: лични телефонски позиви;

Став 16

Претходно: Свако лично учешће у трошковима изнајмљивања возила мора бити изузето од укупног износа трошкова изнајмљивања пре извршеног повраћаја средстава. Лично учешће у трошковима израчунава се пропорционално, у зависности од тога колико је дана возило коришћено за потребе Викимедије Србије, а колико за личне потребе.

Новонастало: Свако лично учешће у трошковима изнајмљивања возила мора бити изузето од укупног износа трошкова изнајмљивања пре извршеног повраћаја средстава. Лично учешће у трошковима израчунава се пропорционално, у зависности од јединице која се користи за обрачун трошкова изнајмљивања на издатом рачуну.

Став 20

Претходно: Дневница се рачуна од времена поласка на службени пут до тренутка повратка. За путовања у трајању од 8 до 12 сати исплаћује се половина износа дневнице, а за путовања у трајању од 12 до 24 сата пун износ дневнице.

Новонастало: Дневница се рачуна од времена поласка на службени пут до тренутка повратка. Уколико се пословни пут комбинује са личним, дневнице се исплаћују само за пословни део пута. За путовања у трајању од 8 до 12 сати исплаћује се половина износа дневнице, а за путовања у трајању од 12 до 24 сата пун износ дневнице.

Додаје се став 23:

Овим правилником нису обухваћена лица која су средства добила по основу Уговора о пројекту. Средства добијена по овом основу се морају трошити према спецификацији достављеној у предлогу пројекта, а на који се Уговор о пројекту позива.

Додаје се став 24:

Правилник је у складу са Законом о порезу на доходак грађана и Законом о раду.

Разно

Током ове тачке расправљало се о следећим темама:

Годишњи план Викимедије Србије

Ивана Маџаревић је у кратким цртама присутнима представила годишњи план Викимедије Србије за 2019. годину као и другачији процес за добијање средстава од Задужбине Викимедије.

Политика пријатељског простора

На седници је презентован предлог Политике пријатељског простора. Након дуже дискусије, уз мање измене презентованог предлога, са 9 гласова за, 1 гласом против, уздржаних није било, Скупштина је усвојила Политику пријатељског простора.


Након ове тачке дневног реда, председавајући Филип Маљковић је закључио седницу Скупштине (20:22).

У Београду,
09.12.2018.