Двадесет прва редовна седница Скупштине

Извор: Викимедија
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
Записник са Двадесет прве редовне седнице Скупштине Удружења

Сазивање Скупштине

Предлог за одржавање 21. редовне Скупштине Удружења, уз предлог дневног реда за исту, дао је, преко интерне мејлинг листе, Председник Удружења, Филип Маљковић. Седница је заказана за недељу, 10. фебруар 2019. године са почетком у 17:00 часова, у просторијама Удружења, у Дечанској 4/3.

Дневни ред Заседања

Скупштина је започета у 17:17, када је Председник Удружења, Филип Маљковић, констатовао кворум. Седници је присуствовало 9 редовних чланова удружења: Филип Маљковић, Ђорђе Стакић, Ивана Маџаревић, Горан Обрадовић, Марко Адам, Миљан Симоновић, Милица Буха, Драган Сатарић и Бојана Сатарић. Седници је такође присуствовао и Бојан Цветановић у улози записничара и представника канцеларије Викимедије Србије.

Једногласно усвојен дневни ред заседања био је следећи:

 1. Усвајање записника са Двадесете ванредне седнице Скупштине
 2. Избор редовних, придружених и почасних чланова
 3. Усвајање Извештаја о раду Управног одбора за 2018. годину
 4. Избор чланова Управног одбора
 5. Усвајање Финансијског извештаја за 2018. годину
 6. Усвајање Извештаја о раду Стручног одбора за академске институције за 2018. годину
 7. Усвајање Извештаја о раду Стручног одбора за медије за 2018. годину
 8. Укидање стручних одбора
 9. Измена Политике путовања
 10. Разно

Одлуке

Усвајање Записника са Двадесете ванредне седнице Скупштине

Скупштина је са 9 гласова за, гласова против није било, уздржаних није било, усвојила Записник са Двадесете ванредне седнице Скупштине.

Избор редовних, придружених и почасних чланова

Председник Удружења је обавестио да је организацији од 9. децембра 2018. године приступио Миомир Магдевски.

Следећим члановима Удружења је промењен статус из редовног у придружени:

 • Ана-Марија Недић: са 7 гласова за, гласова против није било и 2 уздржана гласа, изгласана је промена статуса ове редовне чланице у статус придруженог члана.
 • Милица Гудовић: са 8 гласова за, гласова против није било и 1 уздржаним гласом, изгласана је промена статуса ове редовне чланице у статус придруженог члана.
 • Милица Жарковић: са 7 гласова за, гласова против није било и 2 уздржана гласа, изгласана је промена статуса ове редовне чланице у статус придруженог члана.
 • Вера Мајсторовић: са 8 гласова за, гласова против није било и 1 уздржаним гласом, изгласана је промена статуса ове редовне чланице у статус придруженог члана.
 • Тања Милошевић: са 8 гласова за, гласова против није било и 1 уздржаним гласом, изгласана је промена статуса ове редовне чланице у статус придруженог члана.

На седници Скупштине је констатовано да је један придружени члан у међувремену преминуо.

Удружење после ове тачке Скупштине има укупно 206 чланова, 52 редовна и 154 придружена. Предлога за почасно чланство и укидање чланства није било.

Усвајање Извештаја о раду Управног одбора за 2018. годину

На почетку ове тачке дневног реда, Филип је известио о раду Управног одбора у 2018. години. Управни одбор тренутно чини шест чланова, донета је укупно 21 одлука, а посебан акценат је стављен на стабилност финансија и састава, како Управног одбора, тако и запослених. Нагласио је да је организација у току ове године остала у ФДЦ процесу, с тим што је процес креирања годишњег плана доста поједностављен. Викимедија Србије је од Задужбине Викимедија добила пун износ тражених средстава. Даље је говорио о самим активностима и догађајима којима су чланови Управног одбора присуствовали.

Програмске активности организације је презентовала Ивана Маџаревић, док је Бојан Цветановић дао осврт на финансијски аспект рада организације кроз Извештај о трошењу финансијских средстава.

Избор чланова Управног одбора

Предлога за чланство у Управном одбору није било.

Усвајање Финансијског извештаја за 2018. годину

Финансијски извештај Викимедије Србије за 2018. годину који је одрадио књиговодствени сервис ‚‚Астра”, презентовао је Бојан Цветановић.

По Финансијском извештају, утврђен губитак за 2018. годину износи 64.195,28 динара. Бојан је присутним члановима седнице Скупштине дао образложење за поједине категорије расхода, као и нешто већи обим расхода у односу на приходе током прошле године.

Усвајање Извештаја о раду Стручног одбора за академске институције за 2018. годину

Извештај о раду Стручног одбора за академске институције је представио Марко Адам као председник овог одбора. Говорио је о саставу одбора, активностима, доприносу и развоју Образовног програма.

Усвајање Извештаја о раду Стручног одбора за медије за 2018. годину

Извештај Стручног одбора за медије је представио Филип Маљковић. Говорио је о састанку одржаном 22. јануара 2018. године и даљој неактивности овог одбора због преусмерења позиције менаџера комуникација на брзорастући ГЛАМ програм.

Укидање стручних одбора

Ова тачка дневног реда је предложена како би се на Скупштини покренула дискусија о реевалуацији и значају стручних одбора. Викимедија Србије тренутно има два стручна одбора: Стручни одбор за академске институције и Стручни одбор за медије. Ови одбори имају саветодавну улогу, али су поприлично неактивни. Током трајања ове теме, свако од присутних чланова је изнео аргументе за и против укидања ових одбора.

На крају дискусије, Ивана Маџаревић је предложила укидање Стручног одбора за медије.

 • Са 2 гласа за, 4 гласа против и 3 уздржана гласа, овај предлог није усвојен.

Измена Политике путовања

 • Након расправе о предлогу измена Политике путовања, Скупштина је са 9 гласова за, гласова против није било, уздржаних није било, усвојила следеће измене Политике путовања:

Став 2, тачка 2

Претходно: Од путника Викимедије Србије се очекује да буду савесни у коришћењу фондова Викимедије Србије и да користе најрационалније и економски најприхватљивије начине превоза.

Новонастало: Од путника Викимедије Србије се очекује да буду савесни у коришћењу фондова Викимедије Србије и да користе најрационалније начине превоза.

Став 9

Претходно: Трошкови за коришћење такси превоза ће такође бити рефундирани, међутим Викимедија Србије препоручује употребу економски исплативијих видова превоза, када је то практично могуће.

Новонастало: Трошкови за коришћење такси и другог локалног превоза могу бити уважени једино уколико нису обезбеђени кроз дневницу.

Став 10

Претходно: Путници Викимедије Србије имају могућност да донесу рачуне за конзумиране оброке, који им нису обезбеђени током путовања.

Новонастало: Путници Викимедије Србије имају могућност да донесу рачуне за конзумиране оброке, који им нису обезбеђени током путовања кроз дневницу.

Став 14

Претходно: Путници могу, повремено комбиновати лична и службена путовања за потребе Викимедије Србије, под условом да то не доведе до додатних трошкова на рачун Викимедије Србије.

Новонастало: Путници могу комбиновати лична и службена путовања за потребе Викимедије Србије, под условом да то не доведе до додатних трошкова на рачун Викимедије Србије.

Став 18

Претходно: Особе које путују у земљи за потребе Викимедије Србије имају право на накнаду (дневницу) у износу од 1.200,00 динара.

Новонастало: Особе које путују у земљи за потребе Викимедије Србије имају право на накнаду (дневницу) у износу од 2.000,00 динара.

Став 21

Претходно: Остали трошкови који су везани за одлазак на службени пут се признају у целости уз рачун за наведене трошкове.

Новонастало: Трошкови исхране и градског превоза у месту у којем се врши службени посао надокнађују се преко дневнице. Уколико је на службеном путу обезбеђена бесплатна исхрана, износ дневнице се умањује за 20%. Остали трошкови који су везани за одлазак на службени пут се признају у целости уз рачун за наведене трошкове.

Разно

У оквиру тачке разно Филип је причао о чланству и раду корисничке групе Википедија и образовање, као и потенцијалном путовању у Индију у случају добијања гранта од Задужбине. Такође, обавестио је да је добио стипендију за учешће на Кријејтив Комонс глобалном самиту који ће се одржати у Лисабону од 9. до 11. маја.

За крај је предложено да се размисли о креирању документа у оквиру Скупштине везаног за дисциплински поступак.


Након ове тачке дневног реда, председавајући Филип Маљковић је закључио седницу Скупштине (19:34).

У Београду,
10.02.2019.