Двадесет трећа редовна седница Скупштине

Извор: Викимедија
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
Записник са Двадесет треће редовне седнице Скупштине Удружења

Сазивање Скупштине

Предлог за одржавање 23. редовне Скупштине Удружења, уз предлог дневног реда за исту, дао је, преко интерне мејлинг листе, Председник Удружења, Мирослав Лоци. Седница је заказана за недељу, 9. фебруар 2020. године са почетком у 17:00 часова, у просторијама Удружења, у Кнеза Милоша 80/14.

Дневни ред Заседања

Скупштина је започета у 17:10, када је Председник Удружења, Мирослав Лоци, констатовао кворум. Седници је присуствовало 8 редовних чланова удружења. Седници је такође присуствовао и Бојан Цветановић у улози записничара и представника канцеларије Викимедије Србије.

Једногласно усвојен дневни ред заседања био је следећи:

 1. Усвајање записника са Двадесет друге ванредне седнице Скупштине
 2. Избор редовних, придружених и почасних чланова
 3. Избор чланова Управног одбора
 4. Избор Потпредседника Удружења
 5. Усвајање Извештаја о раду Управног одбора за 2019. годину
 6. Усвајање Финансијског извештаја за 2019. годину
 7. Усвајање Извештаја о раду Стручног одбора за академске институције за 2019. годину
 8. Усвајање Извештаја о раду Стручног одбора за медије за 2019. годину
 9. Одлука о обрасцу обавештења о повреди података о личности
 10. Одлука о форми гаранције примене права
 11. Одлука о форми захтева за остваривање права поводом извршеног увида
 12. Одлука о форми захтева за остваривање права у вези са обрадом података о личности
 13. Одлука о форми притужбе поверенику
 14. Разно

Одлуке

Усвајање записника са Двадесет друге ванредне седнице Скупштине

Скупштина је са 8 гласова за, гласова против није било, уздржаних није било, усвојила Записник са Двадесет друге ванредне седнице Скупштине.

Избор редовних, придружених и почасних чланова

Није било предлога за измене статуса чланства те је председавајући закључио ову тачку дневног реда.

Избор чланова Управног одбора

Управни одбор тренутно чине: Мирослав Лоци, Ђорђе Стакић, Филип Маљковић, Миљан Симоновић, Бојана Сатарић и Теодора Лукић.

Председавајући је подсетио да Мирославу Лоцију, Ђорђу Стакићу, Филипу Маљковићу и Бојани Сатарић 11. фебруара истиче мандат. Сва четири члана су се изјаснила да желе да се кандидују за нови мандат у Управном одбору.

Резултати гласања:

 • Филип Маљковић: са 7 гласова за, против није било и 1 уздржаним гласом, Скупштина га поново именује за члана Управног одбора у новом двогодишњем мандату.
 • Мирослав Лоци: са 6 гласова за, против није било, 1 уздржаним гласом и 1 особом која није гласала, Скупштина га поново именује за члана Управног одбора у новом двогодишњем мандату.
 • Бојана Сатарић: са 6 гласова за, против није било, 1 уздржаним гласом и 1 особом која није гласала, Скупштина је поново именује за чланицу Управног одбора у новом двогодишњем мандату.
 • Ђорђе Стакић: са 6 гласова за, против није било, 1 уздржаним гласом и 1 особом која није гласала, Скупштина га поново именује за члана Управног одбора у новом двогодишњем мандату.

Након што је констатовао да нема других предлога за чланове Управног одбора, председавајући је закључио ову тачку дневног реда.

Избор Потпредседника Удружења

Ђорђе Стакић је два мандата провео на месту потпредседника Удружења. Истакао је да је Викимедија Србије доста постигла у претходне четири године и да је почаствован на указаном поверењу. Због жеље за постојањем флуктуације у органима удружења, за ову позицију предложио је Миљана Симоновића.

Миљан је истакао да би њему била част да преузме улогу потпредседника. Напоменуо је да је као члан Управног одбора активан на састанцима и дискусијама те је исказао спремност да се кандидује и посвети своје време и кроз ову функцију.

Других кандидата није било.

 • Са 7 гласова за, против није било, уздржаних није било и 1 није гласао, Миљан Симоновић је изабран за потпредседника Удружења.

Усвајање Извештаја о раду Управног одбора за 2019. годину

Извештај о раду Управног одбора се састоји из три дела: активности Управног одбора, евалуација програма Викимедије Србије и извештаја о трошењу финансијских средстава за претходну годину.

Као председник Управног одбора, Мирослав Лоци је присутнима говорио о саставу одбора, одржаним састанцима и догађајима на којима су као чланови присуствовали. Управни одбор је у претходном периоду имао надзорну и саветодавну улогу са циљем да у будућности постоји више места за развој и самосталност у раду запослених. Викимедија Србије је као и ранијих година од Задужбине Викимедија добила пун износ тражених средстава, а као изазов за ову годину истакао је организацију Еду Вики конференције.

Програмске активности организације је презентовала Ивана Маџаревић, док је Бојан Цветановић дао осврт на финансијски аспект рада организације кроз Извештај о трошењу финансијских средстава.

Усвајање Финансијског извештаја за 2019. годину

Финансијски извештај Викимедије Србије за 2019. годину који је одрадио књиговодствени сервис ‚‚Астра”, презентовао је Бојан Цветановић.

По Финансијском извештају, утврђен добитак за 2019. годину износи 7.225.849,85 динара. Бојан је присутним члановима седнице Скупштине дао образложење за већи обим прихода у односу на приходе ранијих година, као и појашњење за поједине категорије расхода. Разлози за већи износ добитка по Финансијском извештају леже у чињеници да је Викимедији Србије, у оквиру календарске 2019. године, уплаћена прва транша за активности у 2020. години од стране Задужбине, као и томе да је Викимедија Србије остварила уштеде у буџету одобреном за организацију ЦЕЕ конференције прошле године.

Присутни чланови Управног одбора су уједно донели и одлуку о нерасподели добити.

Након ове тачке, седници Скупштине се придружио и адвокат Страхиња Мавренски као овлашћено лице за заштиту података о личности Удружења.

Усвајање Извештаја о раду Стручног одбора за академске институције за 2019. годину

Председавајући је констатовао да писмени извештај није послат те је Ђорђе, као присутан члан одбора, усменим путем известио о састанку одржаном 19. марта 2019. године као и учешћу чланова одбора за академске институције у организацији Образовног програма.

 • Са 7 гласова за, гласова против није било и 1 уздржаним гласом, Скупштина је усвојила усмени Извештај о раду Стручног одбора за академске институције за 2019. годину.

Усвајање Извештаја о раду Стручног одбора за медије за 2019. годину

Председавајући је констатовао да Стручни одбор за медије није имао никаквих активности током претходне године те је затворио ову тачку дневног реда.

Усвајање одлука од тачке 9 до тачке 13 дневног реда

Адвокат Страхиња Мавренски се представио члановима присутним на седници као овлашћено лице за заштиту података о личности удружења Викимедија Србије. Објаснио је како и због чега је настао ГДПР (General Data Protection Regulation), као и како је текло усвајање Закона о заштити података о личности код нас. Објаснио је да су одлуке од тачке 9 до тачке 13 прописане у складу са новим законом и објаснио је сврху сваке одлуке понаособ.

Након краће дискусије, са 8 гласова за, гласова против није било, уздржаних није било, донете су следеће одлуке:

Разно

У оквиру тачке разно предложено је укидање Стручног одбора за медије због неактивности и непостојањем потребе за поменутим одбором.

 • Са 8 гласова за, гласова против није било, уздржаних није било, донета је одлука о укидању Стручног одбора за медије.


Након ове тачке дневног реда, председавајући је закључио седницу Скупштине (19:19).

У Београду,
09.02.2020.