Дванаеста редовна седница Скупштине

Извор: Викимедија
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
Записник са Дванаесте редовне седнице Скупштине Удружења

Сазивање Скупштине

Предлог за одржавање 12. редовне Скупштине Удружења, уз предлог дневног реда за исту, дао је, преко интерне мејлинг листе, Председник Удружења, Филип Маљковић. Седница је заказана за недељу, 23. фебруар 2014. са почетком у 17:00 часова, у просторијама канцеларије Удружења, у Булевару краља Александра број 20.

Дневни ред Заседања

Скупштина је започета у 17:20, када је Председник Удружења, Филип Маљковић, констатовао кворум. Седници је, од 95 члана/ице (23 редовних и 72 придружених) присуствовало 13 редовних чланова/ица Удружења: Филип Маљковић, Ђорђе Стакић, Јелена Продановић, Бранислав Јовановић, Никола Смоленски, Сања Павловић, Горан Обрадовић, Миле Киш, Иван Матејић, Милош Ранчић, Невенка Антић, Ана Младеновић и Мирослав Лоци, чиме је постигнут кворум на основу члана 9, става 5 Статута Удружења. Седници су такође присуствовале 2 нове чланице: Невена Карановић и Ивана Маџаревић.

За записничара седнице изабрана је Ивана Маџаревић.

Унапред предложен дневни ред заседања био је следећи:

 1. Усвајање записника са 11. ванредне седнице Скупштине
 2. Избор редовних, придружених и почасних члановa
 3. Усвајање финансијског извештаја за 2013. годину
 4. Избор чланова Управног одбора
 5. Расправа о раду стручних одбора
 6. Разно

Горан Обрадовић је предложио да се као шеста тачка дневног реда уврсти и измена Финансијске политике, након чега је усвојен измењен дневни ред:

 1. Усвајање записника са 11. ванредне седнице Скупштине
 2. Избор редовних, придружених и почасних члановa
 3. Усвајање финансијског извештаја за 2013. годину
 4. Избор чланова Управног одбора
 5. Расправа о раду стручних одбора
 6. Измена Финансијске политике
 7. Разно

Одлуке

Усвајање Записника са Једанаесте ванредне седнице Скупштине

Након расправе о Записнику, Скупштина је са 11 гласова за, гласова против није било, уздржаних није било, 2 није гласало, прихватила Записник са Једанаесте ванредне седнице Скупштине.

Избор редовних, придружених и почасних чланова

Након расправе о типу чланства за поједине чланове/ице Удружења, као и упознавања са 2 нова члана/ице који су приступили Удружењу, гласање је након расправе о сваком понаособ, текло на следећи начин:

Придружени чланови, самим потписивањем приступнице Удружењу, а без изражене жеље да постану редовни чланови, постали су Милош Петровић и Невена Кнежевић.

 • Ивана Маџаревић: са 11 гласова за, гласова против није било, уздржаних није било, 2 није гласало, изабрана је за редовну чланицу Удружења.
 • Невена Карановић: са 11 гласова за, гласова против није било, уздржаних није било, 2 није гласало, изабрана је за редовну чланицу Удружења.
 • Бранислав Живановић: са 11 гласова за, гласова против није било, уздржаних није било, 2 није гласало, изабран је за редовног члана Удружења.

Након гласања о статусу нових чланова/ица, покренула се расправа о тренутним редовним члановима/ицама и њиховим активностима. Разговарано је о активностима неких од чланова/ица, те је доведен у питање статус три од члана/ица Удружења:

 • Тања Младеновић: са 11 гласова за, гласова против није било, уздржаних није било, 2 није гласало, изабрана за редовну чланицу Удружења.
 • Марко Јошиловић: са 11 гласова за, гласова против није било, уздржаних није било, 2 није гласало, изабран је за редовног члана Удружења.
 • Стефан Шијаковић: са 11 гласова за, гласова против није било, уздржаних није било, 2 није гласало, изабран је за редовног члана Удружења.

ВМРС после ове тачке Скупштине има укупно 100 члана, 29 редовних и 71 придружена. Након расправе, усаглашено је да предлога за почасно чланство и за укидање чланства нема.

Усвајање финансијског извештаја за 2013. годину

Миле Киш је укратко презентовао финансијски извештај за 2013. годину а затим су сви имали увид у исти. Уследила је дужа расправа након које је Управни одбор презентовао један од закључака са претходних састанака, а који се односи на транспарентност финансијских трансакција. Након расправе, Филип Маљковић је предложио гласањe. Финансијски извештај је прихваћен са 13 гласова за, 2 уздржана, гласова против није било.

Избор чланова Управног одбора

Управни одбор чинили су: Филип Маљковић, Никола Смоленски, Ђорђе Стакић, Марко Милосављевић, Јелена Продановић, Милена Радан, Сања Павловић, Бранислав Јовановић.

Марко Милосављевић, који није био присутан, а коме је мандат за чланство у УО истицао ове године, одлучио је да се не кандидује поново.

Након тога је уследио реизбор чланова Управног одбора којима је истицао мандат, а то су: Филип Маљковић, Никола Смоленски и Ђорђе Стакић.

 • Никола Смоленски: са 9 гласова за, 1 гласом против, 4 уздржана, 1 није гласало поново је изабран за члана Управног одбора;
 • Филип Маљковић: са 13 гласова за, гласова против није било, 1 уздржан, 1 није гласао, поново је изабран за члана Управног одбора;
 • Ђорђе Стакић: са 12 гласова за, гласова против није било, 1 уздржана, двоје није гласало, поново је изабран за члана Управног одбора.

Разматрало се о раду тренутних чланова Управног одбора. Јелена Продановић је предложила да се Милена Радан, због неактивности опозове из Управног одбора. Са 13 гласова за, 2 уздржана и 0 гласова против, усвојено је да Милена Радан више не буде чланица Управног одбора. Извршен је и избор нових чланова Управног одбора. Јелена Продановић је предложила Ану Младеновић, бившу чланицу Управног одбора, а Филип Маљковић је предложио Мирослава Лоција, активног члана на пројекту „1001 арапска реч”. Након кратког представљања кандидата, приступило се гласању.

 • Ана Младеновић: са 12 гласова за, 0 против, 2 уздржана, 1 није гласао изабрана је за чланицу Управног одбора;
 • Мирослав Лоци: са 12 гласова за, 0 против, 2 уздржана, 1 није гласао изабран је за члана Управног одбора.

Невенка Антић је предложила Милоша Ранчића за члана Управног одбора, али је он одбио кандидатуру.

Након ове тачке, Невена Карановић је напустила седницу па је број присутних редовних чланова сада био 14.

Расправа о раду стручних одбора

Расправљало се о раду стручних одбора:

 1. Академски одбор се показао као активан и продуктиван, па није било потребе да се дискутује или гласа о раду тог одбора;
 2. Медијски одбор до сада није показао добре резултате. У претходна два месеца, која су им дата као пробни период пре укидања, чланови су били неактивни, без тенденције да мењају ангажовање. Из ових разлога, расправљало се о неколико опција у вези са Медијским одбором, и то су:
  1. Укидање Медијског одбора и пренос његове функције на Управни одбор;
  2. Замрзавање Медијског одбора;
  3. Сви чланови садашњег Медијског одбора, осим Сање Павловић (Сања Дојкић, Стефан Веселиновић, Тања Младеновић, Јулија Војиновић) престају да буду чланови, а Ивана Маџаревић и Сања Павловић би биле једине чланице, са задатком да у наредном периоду оформе нов функционалан Медијски одбор.

За прву опцију гласало је двоје, за другу није било гласова, за трећу опцију 11 је гласало за, 1 није фласало. Трећа опција је изгласана, те је тиме дат мандат Ивани Маџаревић и Сањи Павловић да се позабаве овим питањем, уз саветодавну помоћ неких од старијих чланова.

 1. Одбор за грантове - Миле Киш је укратко причао о улози, резултатима и плановима одбора. Расправљало се о фунционисању одбора и закључак је да се Стефан Веселиновић престаје да буде члан из одбора, а Милош Ранчић је изразио спремност да се придружи одбору за грантове и да помогне активирању овог одбора. У привлачењу апликаната учествоваће и Ивана Маџаревић.

Измена Финансијске политике

Присутни на седници су већали о предлогу измене Финансијске политике коју је саставио Горан Обрадовић и који је образложио измене у процедури финансијског пословања. Учеcници финансијског пословања Удружења би били: финанcијcки налогодавци, финанcијcки извршиоци, кориcници финанcијcких cредcтава, Управни одбор и Скупштина Удружења. Након дуге расправе и заједничких допуна и измена Политике, уследило је гласање. Нова Финансијска политика је са 11 гласова за, 1 гласом против, 1 уздржаним и 1 који нису гласали прихваћена.

* Невенка Антић је желела се констатује у Записнику да је гласала против промена у финансијској политици.

Након ове тачке, Ана Младеновић, Иван Матејић и Никола Смоленски су напустили седницу, па је број присутних редовних чланова био 11.

Разно

Током ове тачке расправљало се о:

 • Допуни за процедуре у Финансијској политици, а на предлог чланице Невенке Антић;

Са 6 гласова за, 2 против и 3 уздржана, донета је одлука која гласи: На образложени захтев редовног члана, Управни одбор је дужан да достави одговор у разумном року.

 • Разматрање и прављење стратешког плана - Миле Киш је презентовао три стратешка модела помоћу којих ће се дефинисати стратегија у наредном периоду. Присутни су се сложили да са на Стратегији ради јавно, уз активно ангажовање свих чланова Удружења.

Тиме је закључена 12. редовна седница Скупштине са завршетком у 22:20 часова.

У Београду,
23.02.2014.

ПредседавајућиЗаписничарка
______________________________________
(Филип Маљковић)(Ивана Маџаревић)