Девета ванредна седница Скупштине

Извор: Викимедија
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
Записник са Девете ванредне седнице Скупштине Удружења

Сазивање Скупштине

Предлог за одржавање деветог ванредног заседања Скупштине Удружења дао је, преко интерне мејлинг листе, Председник Удружења Иван Надор. Седница је заказана за недељу, 25. март 2012. са почетком у 16:00 часова, у трибинској сали Дома омладине Београда, а о овоме су, уз предлог дневног реда, обавештени сви чланови Удружења путем интерне мејлинг листе.

Дневни ред Заседања

Скупштином је председавао Иван Надор, који је на почетку заседања констатовао кворум. Седници су присуствовали следећи чланови Удружења: Горан Обрадовић, Душка Рајковић, Ђорђе Стакић, Иван Матејић, Иван Надор, Марко Милосављевић, Миле Киш, Милош Ранчић, Невенка Антић и Филип Маљковић. Седници су, такође, присуствовали и неоверени чланови Јулија Војиновић, Сања Павловић и Тања Младеновић. Дневни ред Заседања био је следећи:

 1. Усвајање Записника са Осме редовне седнице Скупшине Удружења
 2. Избор Председника Удружења
 3. Избор чланова Управног одбора
 4. Промена Статута Удружења
 5. Измена Пословника о раду Скупштине
 6. Измена приступница Удружења
 7. Избор потпредседника Удружења
 8. Укидање Регионалног одбора за јужну Србију
 9. Овера приступа нових чланова
 10. Разно

Одлуке

Усвајање Записника са Осме редовне седнице Скупштине Удружења

Након расправе о Записнику, Скупштина је са десет гласова за, гласова против није било, уздржаних није било, једногласно прихватила Записник.

Усвајање Дневног реда Заседања

Након расправе о Дневном реду Заседања, Скупштина је са десет гласова за, гласова против није било, уздржаних није било, једногласно прихватила Дневни ред уз предложене измене.

Избор Председника Удружења

Након расправе о кандидату за председника Удружења, Скупштина је са девет гласова за, гласова против није било, уздржаних није било, једногласно усвојила Одлуку о именовању Горана Обрадовића за председника Удружења, чиме се Горану Обрадовићу даје мандат за обављање функције председника Удружења, а у складу са Статутом.

Избор чланова Управног одбора

Након расправе, присутни чланови су дали предлоге за чланове Управног одбора Удружења, о којима се гласало понаособ:

 1. Скупштина је са девет гласова за, гласова против није било, уздржаних није било, једногласно именовала Горана Обрадовића за члана Управног одбора Удружења.
 2. Скупштина је са девет гласова за, гласова против није било, уздржаних није било, једногласно именовала Душку Рајковић за члана Управног одбора Удружења.
 3. Скупштина је са девет гласова за, гласова против није било, уздржаних није било, једногласно именовала Ђорђа Стакића за члана Управног одбора Удружења.
 4. Скупштина је са девет гласова за, гласова против није било, уздржаних није било, једногласно именовала Ивана Матејића за члана Управног одбора Удружења.
 5. Скупштина је са девет гласова за, гласова против није било, уздржаних није било, једногласно именовала Марка Милосављевића за члана Управног одбора Удружења.
 6. Скупштина је са десет гласова за, гласова против није било, уздржаних није било, једногласно именовала Милана Стојановића за члана Управног одбора Удружења.
 7. Скупштина је са девет гласова за, гласова против није било, уздржаних није било, једногласно именовала Милоша Ранчића за члана Управног одбора Удружења.
 8. Скупштина је са девет гласова за, гласова против није било, уздржаних није било, једногласно именовала Невенку Антић за члана Управног одбора Удружења.
 9. Скупштина је са десет гласова за, гласова против није било, уздржаних није било, једногласно именовала Николу Смоленског за члана Управног одбора Удружења.
 10. Скупштина је са девет гласова за, гласова против није било, уздржаних није било, једногласно именовала Филипа Маљковића за члана Управног одбора Удружења.

Овим одлукама се горенаведеним члановима даје мандат за обављање функција у Управном одбору, а у складу са Статутом. Ступањем на снагу ових одлука престају да важе мандати претходних чланова Управог одбора, а који овим одлукама нису добили нов мандат. Ове одлуке ступају на снагу одмах.

Промена Статута Удружења

Након дуже расправе о предлогу измена и допуна Статута, који је предочен Скупштини, Скупштина је са десет гласова за, гласова против није било, уздржаних није било, једногласно усвојила предлог измена и допуна Статута. Упоредни приказ старе и нове верзије Статута доступан је овде.

Измена Пословника о раду Скупштине

Након расправе, а на основу чињенице да новоусвојени Статут Удружења регулише сва питања везана за рад Скупштине, Скупштина је са шест гласова за, гласова против није било, уздржаних није било, једногласно одлучила да се Пословник о раду Скупштине укида.

Измена приступница Удружења

Након расправе о форми Приступница Удружења, Скупштина је са шест гласова за, гласова против није било, уздржаних није било, једногласно усвојила нове форме Приступнице и Приступнице за лица са старатељем, са следећим изменама:

 • код Приступнице за лица са старатељем, наслов се мења из "Приступница за лица са старатељем" у "Приступница за лица под старатељством"
 • код Приступнице за лица са старатељем, текст "потпис старатеља" мења се у "потпис родитеља или старатеља"
 • код обе врсте Приступнице, након дела текста о сагласности са Статутом, додаје се и текст "и Политиком приватности, која се налази на адреси http://rs.wikimedia.org/wiki/PP,"

Избор потпредседника Удружења

Након расправе о потпредседницима Удружења, Скупштина је са шест гласова за, гласова против није било, уздржаних није било, једногласно усвојила следеће потпредседнике Удружења:

 • Ана Младеновић
 • Бојан Калкан
 • Драган Сатарић
 • Иван Надор
 • Ђорђе Стакић
 • Јован Вуковић
 • Марко Милосављевић
 • Милан Стојановић
 • Милош Трајковић
 • Невенка Антић
 • Никола Смоленски
 • Слободан Каштеровић
 • Филип Маљковић

Овом одлуком се горенаведеним члановима даје мандат за обављање функција потпредседника, а у складу са Статутом. Ступањем на снагу ове одлуке престају да важе мандати претходних потпредседника, а који овом одлуком нису добили нов мандат. Ова одлука ступа на снагу одмах.

Овера приступа нових чланова

Након расправе о овери чланова који су приступили Удружењу након Осме редовне седнице Скупштине, током које су наведени сви нови чланови, Скупштина је са шест гласова за, гласова против није било, уздржаних није било, једногласно оверила приступ нових чланова Удружења.

Разно

 1. Након краће расправе, Скупштина је са шест гласова за, гласова против није било, уздржаних није било, једногласно донела одлуку да се оснује стручни одбор за медије, а да се Милошу Ранчићу даје мандат да организује тај стручни одбор.


ПредседавајућиСекретар
________________________________
(Иван Надор)(Филип Маљковић)