Пета редовна седница Скупштине

Извор: Викимедија
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
Записник са Пете редовне седнице Скупштине Удружења

Сазивање Скупштине

Предлог за одржавање петог редовног заседања Скупштине Удружења дао је, преко интерне мејлинг листе, члан Удружења Драган Сатарић, а предлог је подржало 9 других чланова чиме су се, у складу са чланом 23, став 4. Статута, стекли услови за сазивање Скупштине Удружења. Седница је заказана за недељу, 13. мај 2007. са почетком у 17 часова, у просторијама Дома oмладине Београда, а о овоме су, уз предлог дневног реда, обавештени сви чланови Удружења путем интерне мејлинг листе.

Дневни ред Заседања

Скупштином је председавао Драган Сатарић, који је на почетку заседања констатовао кворум. Седници су присуствовали следећи чланови Удружења: Бранислав Јовановић, Филип Маљковић, Ацо Брајковић, Горан Обрадовић, Драган Сатарић, Марко Калинић, Срђан Весић, Иван Надор и Никола Смоленски. На почетку седнице, присутни чланови су са девет гласова за, гласова против није било, уздржаних није било, једногласно усвојили дневни ред са следећим тачкама:

 1. Усвајање Записника са четврте мрежне седнице Скупшине Удружења
 2. Усвајање извештаја о раду Удружења између два заседања Скупштине
 3. Избор председника Удружења
 4. Избор потпредседника Удружења
 5. Избор чланова Извршног одбора Удружења
 6. Усвајање промене назива Удружења и других измена Статута
 7. Усвајање форме приступнице Удружењу

Одлуке

Усвајање Записника са четврте мрежне седнице Скупштине Удружења

Након расправе о Записнику који је секретар Скупштине, Саша Стефановић, предочио Скупштини на усвајање, Скупштина је са девет гласова за, гласова против није било, уздржаних није било, једногласно прихватила предочени Записник.

Усвајање извештаја о раду Удружења између два заседања Скупштине

Након расправе о извештају који је Скупштини предочио на усвајање подпредседник Удружења, Никола Смоленски, Скупштина је са девет гласова за, гласова против није било, уздржаних није било, једногласно прихватила предочени извештај.

Избор председника Удружења

Након расправе о кандидату за председника Удружења, присутни чланови Скупштине су једногласно предложили Ивана Надора за председника Удружења. Након прихватања номинације, Скупштина је са осам гласова за, гласова против није било, није било уздржаних и један члан није гласао, једногласно усвојила Одлуку о именовању Ивана Надора за председника Удружења, чиме се Ивану Надору даје мандат за обављање функције председника Удружења, а у складу са Статутом. Ступањем на снагу ове одлуке престаје мандат претходном председнику Удружења. Ова Одлука ступа на снагу одмах.

Избор потпредседника Удружења

Након расправе, присутни чланови су дали предлог новог састава потпредседника Удружења о којем се гласало у целости. Скупштина је са девет гласова за, гласова против није било, уздржаних није било, једногласно усвојила Одлуку о именовању следећих чланова Удружења за потпредседнике:

 1. Горан Обрадовић
 2. Срђан Весић
 3. Никола Смоленски
 4. Ацо Брајковић
 5. Марко Калинић
 6. Филип Маљковић
 7. Невена Тарлановић
 8. Ђорђе Стакић
 9. Јован Вуковић
 10. Саша Стефановић

Овом одлуком се горе наведеним члановима даје мандат за обављање функције потпредседника Удружења, а у складу са Статутом. Ступањем на снагу ове одлуке престају да важе мандати претходних потпредседника Удружења, а који овом одлуком нису добили нов мандат. Ова Одлука ступа на снагу одмах.

Избор чланова Извршног одбора

Након расправе, присутни чланови су дали предлог новог састава Извршног одбора Удружења о којем се гласало у целости. Скупштина је са девет гласова за, гласова против није било, уздржаних није било, једногласно усвојила Одлуку о именовању следећих чланова Удружења за чланове Извршног одбора:

 1. Горан Обрадовић
 2. Филип Маљковић
 3. Никола Смоленски
 4. Ђорђе Стакић
 5. Иван Надор
 6. Марко Калинић

Овом одлуком се горе наведеним члановима даје мандат за обављање функција у Извршном одбору, а у складу са Статутом. Ступањем на снагу ове одлуке престају да важе мандати претходних чланова Извршног одбора, а који овом одлуком нису добили нов мандат. Ова Одлука ступа на снагу одмах. Извршни одбор је обавезан да на следећем заседању именује председника Извршног одбора, из реда његових чланова.

Усвајање промене назива Удружења и других измена Статута

Након расправе о предлогу измене назива Удружења и других измена Статута, Скупштина је са девет гласова за, гласова против није било, уздржаних није било, једногласно усвојила Одлуку о измени назива Удружења и другим променама Статута којом се:

 • Мења назив Удружења у Wikimedia Србије
 • Врши низ измена у Статуту, којима се ефективно укида институција Председништва Удружења и врше друге мање измене.

Усвојена верзија Статута доступна је на сајту Удружења.

Ова одлука ступа на снагу осам дана након објављивања у Службеном гласнику Републике Србије.

Усвајање форме приступнице Удружењу

Након расправе о предложеној форми приступнице за ступање у чланство Удружења, Скупштина је са девет гласова за, гласова против није било, уздржаних није било, једногласно усвојила Одлуку о форми приступнице у чланство Удружења, као званичног документа Удружења.

Усвојени формулар приступнице доступан је на сајту Удружења.

Ова одлука ступа на снагу одмах.