Петнаеста редовна седница Скупштине

Извор: Викимедија
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
Записник са петнаесте редовне седнице Скупштине Удружења

Сазивање Скупштине

Предлог за одржавање 15. редовне Скупштине Удружења, уз предлог дневног реда за исту, дао је, преко интерне мејлинг листе, Председник Удружења, Филип Маљковић. Седница је заказана за недељу, 21. фебруар 2016. са почетком у 17:00 часова, у просторијама канцеларије Удружења, у Дечанској 4/3.

Дневни ред Заседања

Скупштина је започета у 17:20, када је Председник Удружења, Филип Маљковић, констатовао кворум. Седници је присуствовало 10 редовних чланова/ица Удружења: Филип Маљковић, Ђорђе Стакић, Јелена Продановић, Мирослав Лоци, Горан Обрадовић, Марко Адам, Милица Жарковић, Бранислав Живановић, Милана Влаовић, Вукашин Живковић. Седници је присуствовао и Бојан Цветановић у улози записничара и презентера финансијског извештаја.

Једногласно усвојен дневни ред заседања био је следећи:

 1. Усвајање записника са Четрнаесте ванредне седнице Скупштине
 2. Избор редовних, придружених и почасних чланова
 3. Избор чланова Управног одбора
 4. Избор потпредседника Удружења
 5. Усвајање финансијског извештаја за 2015. годину
 6. Евалуација пројеката за 2015. годину
 7. Извештај о раду Управног одбора за 2015. годину
 8. Разно

Одлуке

Усвајање Записника са Четрнаесте ванредне седнице Скупштине

Скупштина је са 10 гласова за, гласова против није било, уздржаних није било, усвојила Записник са Четрнаесте ванредне седнице Скупштине.

Избор редовних, придружених и почасних чланова


Прочитан је списак чланова који су приступили организацији од 06.12.2015. а то су: Драгана Васић, Наташа Влајсављевић, Милан Милановић, Ненад Милетић.


Следећим члановима Удружења је промењен статус из придруженог у редовни:

 • Вера Мајсторовић: са 10 гласова за, гласова против није било, уздржаних није било, изабрана је за редовну чланицу Удружења.
 • Анђела Зувић: са 10 гласова за, гласова против није било, уздржаних није било, изабрана је за редовну чланицу Удружења.


Следећем члану Удружења је промењен статус из редовног у придружени:

 • Вељко Величковић: са 9 гласова за, гласова против није било и 1 уздржан глас, изгласана је промена статуса овог редовног члана у статус придруженог члана.


Удружење после ове тачке Скупштине има укупно 171 члана, 39 редовних и 132 придружена. Гласања за почасно чланство и укидање чланства није било.

Избор чланова Управног одбора

Управни одбор чинили су: Филип Маљковић, Ђорђе Стакић, Марко Калинић, Мирослав Лоци, Марко Адам и Бранислав Јовановић, који је у међувремену преминуо. Председавајући је констатовао да члановима Управног одбора, Филипу Маљковићу, Ђорђу Стакићу и Мирославу Лоцију 23.02.2016. године истиче мандат.

Сва три члана су се изјаснила да желе да се кандидују за нови мандат у Управном одбору. Такође, Бранислав Живановић се самокандидовао за члана Управног одбора.

Резултати гласања:

 • Ђорђе Стакић: са 8 гласова за, против није било, уздржаних није било и 2 особе које нису гласале, Скупштина га поново именује за члана Управног одбора у новом двогодишњем мандату.
 • Мирослав Лоци: са 8 гласова за, против није било, уздржаних није било и 2 особе које нису гласале, Скупштина га поново именује за члана Управног одбора у новом двогодишњем мандату.
 • Филип Маљковић: са 8 гласова за, против није било, уздржаних није било и 2 особе које нису гласале, Скупштина га поново именује за члана Управног одбора у новом двогодишњем мандату.
 • Бранислав Живановић: са 5 гласова за, 2 против, 1 уздржаним и 2 особе које нису гласале, није изгласан за члана Управног одбора.

Након што је констатовао да нема других предлога за чланове Управног одбора, председавајући је закључио ову тачку дневног реда.

Избор потпредседника Удружења

Марко Калинић је преко мејлинг листе предложио Јелену Продановић за потпредседника Удружења. Јелена је одбила кандидатуру, јер сматра да би то требала да буде особа која је присутнија што она није у могућности због обавеза.

Филип Маљковић и Горан Обрадовић предлажу Ђорђа Стакића за потпредседника. Ђорђе прихвата кандидатуру. Са 9 гласова за, против није било, уздржаних није било и 1 није гласао, Ђорђе Стакић је изабран за потпредседника Удружења.

Усвајање финансијског извештаја за 2015. годину

Бојан Цветановић је презентовао финансијски извештај књиговодственог сервиса ‚‚Астра”, као и сопстени финансијски извештај којим је дао детаљан увид у приходе и расходе Удружења. Након презентације, Бојан је давао одговоре на питања присутних чланова после чега је уследило гласање. Са 10 гласова за, гласова против није било, уздржаних није било, прихваћен је финансијски извештај за 2015. годину.

Евалуација пројеката за 2015. годину

Због одласка Иване Маџаревић на годишњи одмор, Милица Жарковић је представила пројекте који су се реализовали у 2015. години. Ђорђе Стакић је помогао Милици у образлагању образовних пројеката. Током презентације, чланови Скупштине су постављали питања и давали предлоге за побољшање. Такође, Вукашин Живковић је напустио седницу у 19:10 чиме је број присутних са правом гласа од тог тренутка био 9. Мирослав Лоци је представио статус пројекта Викиречник.

Извештај о раду Управног одбора за 2015. годину

Филип Маљковић је представио извештај о раду Управног одбора који обухвата период од 22. фебруара 2015. до 21. фебруара 2016. године. На почетку овог периода Управни одбор је имао 6 чланова, а сада 5. Током 2015. године донето је 15 одлука, укинута је позиција извршног директора и ангажовано је двоје запослених: Ивана Гусларевић на позицији менаџера комуникација и Бојан Цветановић на позицији менаџера канцеларије. Тиме је у знатној мери повећана ефикасност рада што Управног одбора, што удружења у целини.

Разно

Установљено је да нема додатних предлога.
Након ове тачке дневног реда, председавајући Филип Маљковић је закључио седницу скупштине (21:00).

У Београду,
21.02.2016.

ПредседавајућиЗаписничар
______________________________________
(Филип Маљковић)(Бојан Цветановић)