План рада Академског одбора 2014-2015.

Извор: Викимедија
Пређи на навигацију Пређи на претрагуГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ОДБОРА ЗА АКАДЕМСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ
ВИКИМЕДИЈЕ СРБИЈЕ

Увод

Сходно Стратегији и циљевима, Одбор доноси Годишњи план рада за период октобар 2014 – октобар 2015. који прецизно дефинише на којим пројектима ће се радити у наредних годину дана. План рада садржи називе и кратке опис пројеката, њихов почетак и предвиђену реализацију, као и координаторе истих.

Осим тога у овом периоду се, у складу са стратегијом, планира развијање мреже вики амбасадора на факултетима. Такође у овом периоду планира се запошљавање још једне особе у Викимедији Србије на позицији Менаџер образовних пројеката што ће допринети бољој реализацији планираних пројеката.

Планирани пројекти

У периоду 2014-2015 предвиђено је неколико пројеката које ће надзирати Одбор, како следи:

Назив пројекта Датум почетка Датум завршетка
Вики гимназијалац октобар 2014. јун 2015.
Вики студент октобар 2014. октобар 2015.
Вики школарац фебруар 2015. јун 2015.
Семинар стручног усавршавања децембар 2014. октобар 2015.

Вики гимназијалац

Вики гимназијалац је пројекат намењен првенствено гимназијама и средњим школама. Циљ пројекта је увођење Википедије у наставно-образовни систем Републике Србије. Предвиђено је да се у школама одржавају радионице и предавања о Википедији и њеном уређивању, како би ученици савладали и усвојили основне тезе. Преко писања семинарских радова на задате теме из одређених предмета, ученици би уређивали Википедију и допринели њеном даљем развоју и проширењу.

Планиране радионице и предавања:

 • Математичка гимназија
 • Трећа београдска гимназија
 • Пета београдска гимназија
 • Осма београдска гимназија
 • Девета београдска гимназија
 • Фармацеутско-физиотерапеутска школа
 • Гимназија Ивањица
 • Ужичка гимназија

У зависности од околности могуће је укључивање и других средњих школа током овог периода.

Координатор пројекта је Ђорђе Стакић, а по потреби и други чланови Академског одбора или запослени у Викимедији Србије. Предвиђени почетак пројекта је у октобру 2014. године, док се завршетак очекује у јуну 2015.

Вики студент

Вики студент је пројекат намењен факултетима који за циљ има увођење Википедије у систем високог образовања. Предвиђено је да се одржавају лабораторијске вежбе и предавања о Википедији и њеном уређивању, а затим се очекује да студенти примене усвојене теоријско знање у писању семинарских радова.

Планиране радионице и предавања:

 • Филолошки факултет Универзитета у Београду
 • Факултет организационих наука Универзитета у Београду
 • Математички факултет Универзитета у Београду
 • Пољопривредни факултет Универзитета у Београду
 • Рударско-геолошки факултет Универзитета у Београду
 • Електротехнички факултет Универзитета Црне Горе, Подгорица
 • Учитељски факултет у Врању Универзитета у Нишу
 • Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија

У зависности од околности могуће је укључивање и других факултета и високих школа током овог периода.

Координатори пројекта су Филип Маљковић, Јелена Продановић и Ђорђе Стакић у зависности од установе, а по потреби и други чланови Академског одбора или запослени у Викимедији Србије. Предвиђени почетак пројекта је у октобру 2014. године, док се завршетак очекује у октобру 2015.

Вики школарац

Вики школарац је пројекат намењен основним школама, првенствено ученицима виших разреда. Циљ пројекта је увођење Википедије у наставно-образовни систем Републике Србије. Предвиђено је да се у школама одржавају радионице и предавања о Википедији и њеном уређивању, како би ученици савладали и усвојили основне тезе. Преко писања семинарских радова на задате теме из одређених предмета, ученици би уређивали Википедију и допринели њеном даљем развоју и проширењу.

Планиране радионице и предавања:

 • Основна школа при Математичкој гимназији, Београд

У зависности од околности могуће је укључивање и других основних школа током овог периода.

Координатор пројекта је Ђорђе Стакић, а по потреби и други чланови Академског одбора или запослени у Викимедији Србије. Предвиђени почетак пројекта је у фебруару 2015. године, док се завршетак очекује у јуну 2015.

Семинар стручног усавршавања

Семинар стручног усавршавања „Примена онлајн вики енциклопедије на српском језику у настави и учењу“ акредитован је код Завода за унапређивање васпитања и образовања Републике Србије. Намењен је просветним радницима основних и средњих школа. Носилац семинара је Просветни преглед, а аутори и реализатори су Ђорђе Стакић, Иван Матејић, Светлана Јовановић и Филип Маљковић.

Циљ пројекта је упознавање наставника са правилима и процедурама коришћења садржаја на интернету: отвореност, доступност, лиценцирање садржаја на интернету, поштовање интелектуалне својине. Оспособљавање наставника за повезивање и организовање наставних садржаја једног или више предмета у тематске целине коришћењем вики алата. Оспособљавање наставника за проналажење, коришћење и богаћење наставног садржаја на интернету коришћењем нових технологија. Примена нових технологија у процесу учења кроз коришћење вики алата.

Предвиђени почетак пројекта је у децембру 2014. године, док се завршетак по овом плану очекује у октобру 2015, при чему ће се сам семинар наставити и у наредним плановима јер се акредитација односи на школске године 2014/15 и 2015/16.

Сарадња са другим органима

Током рада на реализацији горе поменутих пројеката, Одбор ће тесно сарађивати са осталим органима Викимедије Србије – Управним одбором и Медијским одбором, као и са запосленим. О свим завршеним, обустављеним или покренутим пројектима Одбор је дужан да обавести и писмено извести Управни одбор.

Завршне напомене

Овај Годишњи план представља оријентацију за рад Одбора за академске институције у периоду октобар 2014. – октобар 2015. године. Координатори пројеката детаљније дефинишу и утврђују ток и реализацију својих области рада. О свим скраћењима, продужењима, обустави или покретању неког пројекта, координатори истих су у обавези да о томе усмено и писмено обавесте Одбор.


Председник Одбора

Ђорђе Стакић