Пријава оснивања и деловања организације

Извор: Викимедија
Пређи на навигацију Пређи на претрагу

МИНИСТАРСТВО ЗА ЉУДСКА И МАЊИНСКА ПРАВА


ПРИЈАВА оснивања и деловања организације 1. Назив организације ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

2. Назив организационог облика ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

3. Седиште организације, односно организационог облика (република, аутономна покрајина, место, улица и број) ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

4. Овлашћени представници (презиме, име и својство) ________________________________________________________________ ________________________________________________________________


Број: _________________ Датум: _______________ У ____________________ __________________________ (потпис овлашћеног лица) Напомена:

За захтев и пријаву плаћа се савезна административна такса по Тарифном броју 1 Тарифе савезних административних такса ("Службени лист СРЈ", бр. 81/94, 61/95, 63/96 и 12/98), у износу од по --- динара, а за решење о упису у Регистар такса по Тарифном броју 57 у износу од ----- динара.

Такса се може уплатити на жиро-рачун бр. 40818-840-928-3156 - Савезне административне таксе - за упис у Регистар.