Седма редовна седница Скупштине

Извор: Викимедија
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
Записник са Седме редовне седнице Скупштине Удружења

Сазивање Скупштине

Предлог за одржавање седмог редовног заседања Скупштине Удружења дао је, преко интерне мејлинг листе, Председник Удружења Иван Надор. Седница је заказана за недељу, 13. март 2011. са почетком у 17 часова, у просторијама Дома oмладине Београда, а о овоме су, уз предлог дневног реда, обавештени сви чланови Удружења путем интерне мејлинг листе.

Дневни ред Заседања

Скупштином је председавао Иван Надор, који је на почетку заседања констатовао кворум. Седници су присуствовали следећи чланови Удружења: Михајло Анђелковић, Ђорђе Стакић, Миле Киш, Никола Смоленски, Горан Обрадовић, Филип Маљковић и Иван Надор. Дневни ред Заседања био је следећи:

 1. Усвајање Записника са Шесте редовне седнице Скупшине Удружења
 2. Усвајање предлога измена Статута Удружења
 3. Усвајање уговора са Задужбином
 4. Усвајање финансијског извештаја за 2010. годину
 5. Овера приступа нових чланова
 6. Усвајање приступница за лица са старатељем
 7. Разно

Одлуке

Усвајање Записника са Шесте редовне седнице Скупштине Удружења

Након расправе о Записнику, Скупштина је са седам гласова за, гласова против није било, уздржаних није било, једногласно прихватила Записник.

Усвајање Дневног реда Заседања

Након расправе о Дневном реду Заседања, Скупштина је са седам гласова за, гласова против није било, уздржаних није било, једногласно прихватила Дневни ред.

Усвајање предлога измена Статута Удружења

Након расправе о предлогу измена и допуна Статута, који је предочен Скупштини, Скупштина је са са седам гласова за, гласова против није било, уздржаних није било, једногласно усвојила промену у Члану 26, у складу са Законом о удружењима (»Службени лист РС«, бр.51/09), према којој тај члан гласи:

Послови из надлежности Скупштине Удружења су:

 1. доношење Статута Удружења;
 2. усвајање измена и допуна Статута Удружења;
 3. избор и разрешење Председника и потпредседника Удружења;
 4. доношење програмских и других докумената Удружења;
 5. избор и разрешење чланова Управног одбора;
 6. разматрање и усвајање годишњег финансијског извештаја;
 7. разматрање и усвајање извештаја осталих органа Удружења;
 8. усвајање финансијског плана и усвајање програма рада;
 9. доношење Пословника о раду Скупштине;
 10. доношење Пословника о раду Управног одбора;
 11. одлучивање о статусним променама Удружења и престанку рада Удружења;
 12. одлучивање о удруживању у савезе;
 13. одлучивање о организовању регионалних и стручних одбора, а у случају преке потребе одлучивање и о њиховом гашењу;
 14. доношење одлука о додели награда и признања;
 15. обављање других послова у складу са Законом.

Упоредни приказ старе и нове верзије Статута доступан је овде.

Усвајање уговора са Задужбином

Након расправе о потписивању Уговора између Задужбине Викимедије и Удружења, који је послат члановима Удружења и који је прочитан и преведен пред Скупштином, Скупштина је са седам гласова за, гласова против није било, уздржаних није било, једногласно усвојила Одлуку о потписивању Уговора између Задужбине Викимедије и Удружења, са следећим изменама:

 • У наслову се "Wikimedia Србије" замењује са "Wikimedia Serbia";
 • У преамбули се "Wikimedia Србије" замењује са "Wikimedia Serbia";
 • У секцији о имену се '"Wikimedia Србије"' замењује са '"Wikimedia Serbia", its translation or transliteration'.

Усвајање финансијског извештаја за 2010. годину

Након расправе о финансијском извештају за пословну 2010. годину, током које је извештај предочен Скупштини, Скупштина је са седам гласова за, гласова против није било, уздржаних није било, једногласно усвојила финансијски извештај за 2010. годину.

Овера приступа нових чланова

Након расправе о овери чланова који су приступили Удружењу након Четврте мрежне седнице Скупштине, током које су наведени сви нови чланови, Скупштина је са седам гласова за, гласова против није било, уздржаних није било, једногласно оверила приступ нових чланова Удружења.

Усвајање Приступнице за лица са старатељем

Након расправе о форми Приступнице за лица са старатељем, током које је предочена форма приступнице, Скупштина је са седам гласова за, гласова против није било, уздржаних није било, једногласно усвојила Приступницу за лица са старатељем, у складу са чланом 19 Закона о удружењима (»Службени лист РС«, бр.51/09) и чланом 14 Статута Удружења.

Разно

Након краће расправе, установљено је да нема додатних предлога.ПредседавајућиЗаписничар
________________________________
(Иван Надор)(Филип Маљковић)