Став 1/2012

Извор: Викимедија
Пређи на навигацију Пређи на претрагу

Wikimedia Serbia wants to express solidarity with English Wikipedians in protest against the proposed laws -- SOPA and PIPA --, which undermine the freedom of information on Internet.

Unlike the laws in other countries of the world, laws in the United States of America affect the whole world, as the main Internet institutions are US based organizations.

However, general behavior of the authorities of United States have much wider consequences: Freedom of expression in many parts of the world heavily depends on hard stance of US authorities in favor of them. Laws like SOPA and PIPA would create devastating consequences in many parts of the world, where freedom of expression is still fragile.


Викимедија Србије изражава солидарност са енглеским Википедијанцима у протесту против закона СОПА и ПИПА, који подривају слободан проток информација на Интернету.

Супротно од закона у другим земљама света, закони у Сједињеним Америчким Државама утичу на цео свет, пошто су главне инстиуције Интернета организације са седиштем у САД.

Међутим, понашање власти САД има много шире последице: Слобода изражавања у многим деловима света умногоме зависи од чврстог става власти САД у корист те слободе. Закони као СОПА и ПИПА би произвеле уништавајуће последице у многим деловима света, где је слобода изражавања још увек крхка.