Стратегија рада и развоја 2012-2015

Извор: Викимедија
Пређи на навигацију Пређи на претрагу

Управни одбор Викимедије Србије доноси:

Стратегију рада и развоја 2012-2015

као усаглашени документ Управног одбора Викимедије Србије и њених чланова, на чијим ће се темељима планирати, развијати и пратити активност Удружења у наредних две године.

Ова стратегија има средњорочне циљеве, али ће њено извршење бити под сталном контролом.

Свака наредна Стратегија рада и развоја Викимедије Србије преиспитиваће циљеве и стратешке приоритете, тако што ће (а) задржати одредбе ове Стратегије, (б) унети измене и допуне, или (в) извршити потпуна ревизија.

У току израде Стратегије, обављене су консултације са свим члановима Управног одбора Викимедије Србије и Секретаријата, а члановима Удружења је било омогућено да допринесу дефинисању стратешких циљева.

Стратегија обухвата осам тематских области:

1) развој капацитета Викимедије Србије,

2) унапређење квалитета садржаја Викимедијиних пројеката,

3) подржавање умрежавања и повећања слободног садржаја на Викимедијиним пројектима и пројектима Викимедије Србије,

4) регионалну и међународну сарадњу,

5) привлачење нових чланова Викимедије Србије,

6) привлачење нових корисника Викимедијиних пројеката,

7) односе са јавношћу и медијску комуникацију,

8) праћење и анализирање активности на Викимедијиним пројектима.

Ова Стратегија резултат је вишемесечног рада и базирана је на:

 • Нацрту Стратегије рада и развоја Викимедије Србије, 2012.
 • Извештају о стању и активности Викимедије Србије, 2011, 2010, 2009.

Увод

Викимедија Србије je невладино, нестраначко и непрофитно удружење, чији су циљеви промоција и подржавање стварања, сакупљања и умножавања слободног садржаја, искључиво на непрофитан начин, као и идеје о равноправном приступу знању и образовању.

Удружење је регистровано у Србији и делује као једини званични огранак Задужбине Викимедија (Wikimedia Foundation) у Србији.

Сврха

Сврха Удружења је проналажење одговора на питање како знање може постати сасвим слободно и тиме доступно свим људским бићима.

Циљеви

Циљеви удружења су промоција и подржавање стварања, сакупљања и умножавања слободног садржаја на српском језику искључиво на непрофитан начин, као и идеје да сви људи имају једнак приступ знању и образовању.


Развој капацитета Викимедије Србије

Викимедија Србије је основана пре шест година, окупља стотину чланова и активно делује у националним и међународним процесима, као препознатљива организација у сфери слободног знања. Покренула је и подржала многе пројекте и у неким има пионирску и лидерску улогу.

Досадашњи обим и развој активности превазилазе постојеће капацитете Организације. У неким областима, као што су проток и доступност информација, ефикасност деловања и рада, створило се уско грло.

Ради повећања капацитета, потребно је:

 • отварање канцеларије,
 • запошљавање радника,
 • привлачење нових чланова.

Канцеларија Викимедије Србије решава проблеме:

 • чувања и професионалне обраде пословне документације,
 • сталне доступности документације,
 • обављања бирократских послова,
 • ефикасног пружања информација органима контроле,
 • ефикасног пружања информација партнерима и члановима,
 • ефикасног пружања информацији јавности,
 • радног простора за већину активности Удружења.

Запошљавањем професионалаца Удружење би:

 • појачало свој капацитет у извршавању неопходних бирократских послова,
 • уштедело ресурсе Одбора утрошених на административне послове и усмерило их ка другим активностима.

Привлачењем нових чланова смањило би се уско грло у:

 • квантитету и квалитету пројеката
 • квантитету и квалитету остваривања циљева Удружења.

Да би се овај стратешки циљ остварио, Удружење ће:

 • обезбедити финансијска средства за функционисање канцеларије
 • обезбедити финансијска средства за првог запосленог
 • израдити политике које ће уредити област финансија и запошљавања
 • израдити Политику приватности и Политику о сукобу интереса
 • израдити позитивну климу за привлачење потенцијалних чланова,
 • наставити да промовише значај Викимедијиних пројеката.

Унапређење квалитета садржаја Викимедијиних пројеката.

Постоји шест Викимедијиних пројеката на српском језику. То су:

 • Википедија,
 • Викивести,
 • Викизворник,
 • Викицитати,
 • Викикњиге,
 • Викиречник.

Поред доприноса језичким пројектима, национална заједница доприноси и глобалном пројекту мултимедијалних датотека – Викимедијиној остави.

Од викимедијиних пројеката на српском језику треба нагласити успехе Википедије и Викивести. Википедија на српском језику, из године у годину бележи одличне резултате. Она је већ годинама највећа енциклопедија на српском икада написана. У поређењу са регионом, Википедија на српском језику има највише чланака и највећу активност у односу на друге језике југоисточне Европе. Међутим, и поред чињенице да је налази у 27 највећих Википедија, уочљив је недостатак покривености одређених тема квалитетним текстом, референцама или медијским материјалом. Потребно је усмерити напоре ка развоју квантитета и квалитета свих садржаја.

Викивести на српском језику су захваљујући сарадњи са Агенцијом Бета, убедљиво једне од најзапаженијих Викивести. У поређењу са осталима, имају највећи број вести и налазе се у групи десет најчитанијих. Међутим, примећује се недостатак активних уредника, што је уједно проблем и са свим осталим Викимедијиним пројектима на српском, изузимајући Википедију.


Из тих разлога је неопходно промовисати ове пројекте и истаћи њихова позитивна дејства, како би се привукли нови уредници и корисници.

Викимедија Србије ће настојати да промовише Википедију, али ће уложити додатне напоре ради популаризације осталих пројеката.

Потребно је за сваки Викимедијин пројекат направити адекватне активности посвећене

а) оној циљној групи која ће дати најбоље резултате;

б) свим потенцијалним корисницима.

Подршка умрежавању и повећању слободног садржаја на Викимедијиним пројектима

Од самог настанка, Викимедија Србије се умрежава са сродним организацијама, како би повећалa капацитетe у мисији развоја Викимедијиних пројеката. Успоставили смо успешну сарадњу са Дoмом омладине Београда, Штапом и канапом, Новинском агенцијом Бета, Медијским архивом Ебарт и осталима. Од међународних, треба издвојити формалну повезаност са Creative Commons, преко националног Creative Commons пројекта и Фондацијом Викимедија (Wikimedia Foundation).

Викимедија Србије подржава умреженост, као један од добрих начина да се заједничким капацитетима што квалитетније постигну циљеви и испуни мисија.

Викимедија Србија ће у следећој години наставити да развија сарадњу са својим партнерима, али и склапати нове партнерске односе.

Да би умреженост била успешна, потребно је:

 • осмислити атрактивне пројекте,
 • повећати капацитете,
 • пратити дешавања у сегментима у којима делује Викимедија Србије, али и на осталим пољима која доприносе ширењу бесплатног садржаја на непрофитан начин,
 • створити позитивну слику о Викимедији Србије као поузданом и способном партнеру.

Регионална и међународна сарадња

Међусобна подршка на регионалном и међународном нивоу даје позитивне импулсе у развоју свих партнерских организација и пројеката. Кроз сарадњу, стичу се нова сазнања, али и размењују позитивна и негативна искуства која имају за циљ да побољшају будуће пројекте. Викимедија Србије је до сада успешно организовала неколико регионалних и међународних манифестација. На тај начин су успостављени успешни односи са организацијама изван Србије и проширен је углед Удружења. Како би подстакла и друге да се баве ширењем знања, Викимедија Србије је пружила подршку развоју сродних организација и локалних огранака Фондације Викимедија.

Наставак развоја добре регионалне и међународне сарадње је један је од стратешких циљева Викимедије Србије, тако да ће се у наредних годину дана уложити додатни напори и унапредити активности ради остварења овог циља.

Међународна сарадња ће се остварити:

 • учествовањем на међународним и регионалним скуповима,
 • организовањем регионалних и међународних скупова,
 • развојем и јачањем ЦЕЕ групе,
 • обезбеђењем финансијских средстава за учешће у међународним скуповима и организацији међународних скупова, као и у међународним пројектима.

Привлачење нових чланова

Викимедија Србије тренутно има 80 чланова, од којих је једна четвртина активна у раду организације. За даљи развој Удружења, потребно је повећати број активних чланова. Потребно је усмерити програмске и пројектне активности ка циљу повећавања броја активних чланова.

Привлачење корисника

Према званичним статистикама, увиђа се благи раст корисника Викимедијиних пројеката на српском језику.

Тежимо да одржимо позитивне трендове, и због тога ће се Викимедије Србије прилагодити постојећем стању, али ће истовремено и стварити базу за побољшање тог стања.

Комуникациони и стратешки односи са јавношћу

Имајући у виду значај медија у остваривању наше мисије, као и напоре за обезбеђивање правилног и ефикасног начина извештавања о активностима из Викимедије, потребно је израдити стратегију комуникационог и стратешког односа са јавношћу.

Добри односи са јавношћу позитивно делују на развој свести о слободном знању, култури дељења слободног садржаја и привлачењу нових корисника и чланова. Такође, они утичу на успешност развоја и значај Удружења.

Стратегија треба да садржи елементе о активности, методе деловања, циљне групе и очекиване резултате.

Због очекиване комплексности и обимности, саставиће се Комуникациона стратегија, као посебни документ заснован на овој Стратегији.

Праћење активности на Викимедијиним пројектима на српском језику

Постоје статистике свих Викимедијиних пројеката на којима се уочавају позитивни трендови за пројеката на српском језику. Међутим, не постоје довољно гранулиране статистике. Ономе ка чему Викимедија Србије тежи јесте поседовање прилагођених података на дневном нивоу, који се могу статистички и аналитички обрађивати. Такви подаци могу да се користе за предузимање активности којима би се повећала успешност самог пројекта.

За реализацију овог циља, Викимедија Србије треба да:

 • обезбеди програмски рад који ће омогућити генерисање статистика
 • редовно анализира статистике.