Тринаеста редовна седница Скупштине

Извор: Викимедија
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
Записник са тринаесте редовне седнице Скупштине Удружења

Сазивање Скупштине

Предлог за одржавање 13. редовне Скупштине Удружења, уз предлог дневног реда за исту, дао је, преко интерне мејлинг листе, Председник Удружења, Филип Маљковић. Седница је заказана за недељу, 22. фебруар 2015. са почетком у 17:00 часова, у просторијама канцеларије Удружења, у Булевару краља Александра број 20.

Дневни ред Заседања

Скупштина је започета у 17:30, када је Председник Удружења, Филип Маљковић, констатовао кворум. Седници је присуствовало 12 редовних чланова/ица Удружења: Филип Маљковић, Ђорђе Стакић, Јелена Продановић, Бранислав Јовановић, Никола Смоленски, Сања Павловић, Горан Обрадовић, Невенка Антић, Ана Младеновић, Ивана Маџаревић, Вељко Величковић, и Бранислав Живановић чиме је постигнут кворум на основу члана 9, става 5 Статута Удружења. Седници су такође присуствовала 3 нова члана/ице: Иван Никчевић, Никола Спасојевић и Милица Жарковић, као и придружени члан Марко Калинић. За записничара седнице изабрана је Милица Жарковић.

Једногласно усвојен дневни ред заседања био је следећи:

 1. Усвајање Записника са Дванаесте редовне седнице Скупштине
 2. Избор редовних, придружених и почасних чланова
 3. Избор чланова Управног одбора
 4. Усвајање финансијског извештаја за 2014. годину
 5. Евалуација пројеката за 2014. годину
 6. Извештај Управног одбора за 2014. годину
 7. Представљање нацрта Стратегије организације за период 2015-2017
 8. Измена финансијске политике
 9. Разно

Одлуке

Усвајање Записника са Дванаесте редовне седнице Скупштине

Након расправе о Записнику, Скупштина је са 12 гласова за, гласова против није било, уздржаних није било, усвојила Записник са Дванаесте редовне седнице Скупштине.

Избор редовних, придружених и почасних чланова

Након усвајања дневног реда, Скупштина је прешла на његову прву тачку.

Прочитан је списак чланова који су приступили организацији од 23.02.2014. а то су: Невена Карановић, Јасна Кнежевић, Тијана Стефановић, Марко Станковић, Марија Јордановић, Вукашин Живковић, Милена Богдановић, Анђелка Зечевић, Мирослав Остојић, Тања Пивљанин, Јована Јаћовић, Небојша Петровић, Милан Корњача, Ана-Марија Недић, Никола Стојановић, Маја Асановић, Војислав Трујкић, Милица Гудовић, Бранко Жујковић, Милош Пистолић, Ирена Антонијевић, Невена Гудовић, Тамара Лакетић, Јелена Игњатовић, Марија Дудић, Милена Бургић, Марко Станојевић, Марко Цугељ, Добрислава Ружић, Марко Адам, Иван Никчевић, Мила Милосављавић, Андрија Николић, Никола Спасојевић, Јована Нетковић, Милица Жарковић и Иван Миловановић.

На гласање је изнета промена статуса следећих нових чланова, из прудружених у редовне чланове:

 • Марко Адам: са 12 гласова за, гласова против није било, уздржаних није било, изабран је за редовног члана Удружења.
 • Милица Гудовић: са 11 гласова за, гласова против није било, уздржаних није било, 1 није гласао/ла, изабрана је за редовну чланицу Удружења.
 • Вукашин Живковић: са 10 гласова за, гласова против није било, 2 уздржана, изабран је за редовног члана Удружења.
 • Ана Марија Недић: са 12 гласова за, гласова против није било, уздржаних није било, изабрана је за редовну чланицу Удружења.
 • Милица Жарковић: са 12 гласова за, гласова против није било, уздржаних није било, изабрана је за редовну чланицу Удружења.
 • Иван Никчевић: са 12 гласова за, гласова против није било, уздржаних није било, изабран је за редовног члана Удружења.
 • Никола Спасојевић: са 12 гласова за, гласова против није било, уздржаних није било, изабран је за редовног члана Удружења.


Следећим члановима Удружења је промењен статус из придруженог у редовни:

 • Марко Калинић: са 12 гласова за, гласова против није било, уздржаних није било, изабран је за редовног члана Удружења.

Следећим члановима Удружења је промењен статус из редовних у придружене:

 • Андреја Вујичић: са 12 гласова за, гласова против није било, уздржаних није било, изгласана је промена статуса овог редовног члана у статус придруженог члана.
 • Бранко Жујковић: са 12 гласова за, гласова против није било, уздржаних није било, изгласана је промена статуса овог редовног члана у статус придруженог члана.
 • Данило Кордић: са 12 гласова за, гласова против није било, уздржаних није било, изгласана је промена статуса овог редовног члана у статус придруженог члана.
 • Дејан Марковић: са 12 гласова за, гласова против није било, уздржаних није било, изгласана је промена статуса овог редовног члана у статус придруженог члана.
 • Драгана Момчиловић: са 7 гласова за, 4 гласова против и 1 уздржан глас, изгласана је промена статуса ове редовне чланице у статус придружене чланице.
 • Јелисавета Јовановић: са 10 гласова за, гласова против није било и 2 уздржана гласа, изгласана је промена статуса ове редовне чланице у статус придружене чланице.
 • Марко Вукојевић: са 12 гласова за, гласова против није било, уздржаних није било, изгласана је промена статуса овог редовног члана у статус придруженог члана.
 • Марко Јошиловић: са 12 гласова за, гласова против није било, уздржаних није било, изгласана је промена статуса овог редовног члана у статус придруженог члана.
 • Марко Стефановић: са 12 гласова за, гласова против није било, уздржаних није било, изгласана је промена статуса овог редовног члана у статус придруженог члана.
 • Миле Киш: са 7 гласова за, гласова против није било и 5 уздржаних гласова, изгласана је промена статуса овог редовног члана у статус придруженог члана.
 • Милена Радан: са 12 гласова за, гласова против није било, уздржаних није било, изгласана је промена статуса ове редовне чланице у статус придружене чланице.
 • Стефан Веселиновић: са 12 гласова за, гласова против није било, уздржаних није било, изгласана је промена статуса овог редовног члана у статус придруженог члана.
 • Стефан Шијаковић: са 12 гласова за, гласова против није било, уздржаних није било, изгласана је промена статуса овог редовног члана у статус придруженог члана.
 • Тамара Петровић: са 12 гласова за, гласова против није било, уздржаних није било, изгласана је промена статуса ове редовне чланице у статус придружене чланице.
 • Тамара Полетан: са 8 гласова за, 2 гласа против и 2 уздржана гласа, изгласана је промена статуса ове редовне чланице у статус придружене чланице.
 • Немања Калембер: са 12 гласова за, гласова против није било, уздржаних није било, изгласана је промена статуса овог редовног члана у статус придруженог члана.

Следећим члановима Удружења обављеним гласањем није промењен статус:

 • Јулија Војновић: са 3 гласа за, 0 против и 9 уздржаних, остала је редован члан Организације.
 • Тања Младеновић: са 3 гласа за, 0 против и 9 уздржаних, остала је редован члан Организације.


Удружење после ове тачке Скупштине има укупно 130 чланова, 36 редовних и 94 придружена. Након расправе, усаглашено је да предлога за почасно чланство и за укидање чланства нема.
Констатовано је да од овог тренутка 16 чланова може да гласа (укључујући присутне нове редовни чланове).

Избор чланова Управног одбора

Управни одбор чинили су: Филип Маљковић, Ђорђе Стакић, Јелена Продановић, Сања Павловић, Бранислав Јовановић и Миroslav Лоци, који није био присутан на Скупштини. Председавајући је констатовао да члановима Управног одбора, Сањи Павловић и Браниславу Јовановићу, 24.02.2015. године истиче мандат.

Сања Павловић се изјаснила да не жели да се кандидује за нови мандат у Управном одбору.

Бранислав Јовановић је прихватио кандидатуру за нови мандат у Управном одбору.

Гласањем је донета одлука о избору Бранислава Јовановића за члана Управног одбора у новом двогодишњем мандату и то са 15 гласова за, против није било и 1 уздржан глас.

Председавајући је констатовао да нема предлога о укидању чланства у Управном одбору.

Горан Обрадовић је предложио да Марко Калинић постане члан Управног одбора, уз образложење да је већ био члан Управног одбора, администратор, да дели вредности организације, да је озбиљна особа и не кандидује се олако, и да већ ради у корист организације.

Гласањем је донета одлука о избору Марка Калинића за члана Управног одбора у двогодишњем мандату и то са 14 гласова за, против није било, 1 уздржан глас и 1 није гласао.

Након што је констатовао да нема других предлога за чланове Управног одбора, председавајући је закључио ову тачку дневног реда.

Усвајање финансијског извештаја за 2014. годину

Иван Никчевић је укратко презентовао финансијски извештај за 2014. годину након чега је уследила расправа о детаљима, током које је констатовано да би крајем ове године било потребно направити попис имовине организације. Сања Павловић је непосредно пре гласања о усвајању финансијског извештаја напустила скупштину (19:00), чиме је број присутних са правом гласа био од тог тренутка 15. Финансијски извештај је прихваћен гласањем и то са 15 гласова за, без гласова против и без уздржаних. Након ове тачке дневног реда, Марко Калинић је напустио седницу (19:25), чиме је број присутних са правом гласа био од тог тренутка 14.

Евалуација пројеката за 2014. годину

Ивана Маџаревић је у свом излагању представила пројекте који су се реализовали у 2014. години.

 • Образовни програм - није реализован део који се односи на професионално усавршавање, због одустајања партнера програма – Просветног прегледа.
 • Такмичења - Од планираних 4 реализовано 3 такмичења.
  • Фото Сафари - Од 4 Фото сафарија реализована су 3. Фотографисано је и посећено више од 70 насеља, од чега половина није до сада фотографисана.
  • Вики воли земљу - које је по први пут организовано, донело је 769 фотографија.
  • Вики воли споменике - Број учесника и фотографија на такмичењу се смањио али се повећао број фотографија по учеснику.
 • ГЛАМ (Галерије, библиотеке, архиви и музеји) - На уређивачким маратонима у оквиру пројекта је тешко спровести у пуном квалитету обуку нових уредника због временског ограничења.
 • Википедијанац стажиста - Дигитализоване су 4 књиге (7000 страна).
 • Вики речник - 3 успешна речника и један који је близу остварења циља од 100 речи. Кинески и Норвешки нису заживели.
 • Вики камп - није успео у смислу повезивања Викимедије Мађарске и Викимедије Србије али су наши учесници били довољно бројни и мотивисани.
 • Повећање капацитета Викимедије Србије у Краљеву - није дао задовољавајуће резултате.
 • Први светски рат - 100 година после - није успео у 2014. години, али је за 2015. договорен уређивачки маратон у Библиотеци града Београда.
 • Фем Вики - није остварио у потпуности планиране резултате
 • Микрогрантови - (Образовни пројекат у Јагодини, Биодиверзитет Дрине, Биодиверзитет Србије, Око соколово, Стари занати, Архитектура за комшије) – за добар део ових пројеката нису у потпуности остварени планирани резултати.

Током ове тачке дневног реда, Никола Спасојевић је напустио седницу (20:15), чиме је број присутних са правом гласа био од тог тренутка 13.

Извештај Управног одбора за 2014. годину

Филип Маљковић - председник Управног одбора, изнео је извештај Управног одбора за 2014. годину и навео да је година започета са 8 чланова Управног одбора, а завршена са 6, да је само један састанак у протеклих годину дана имао 100% присутних чланова Управног одбора, али да је на сваком састанку постигнут кворум, да у просеку има више од једног састанка Управног одбора месечно, да је у летњем периоду донето више одлука него пре и после овог периода у току године, да је доста времена и труда Управног одбора уложено у избор запослених и закључио да је време да се Управни одбор освежи новим члановима.

Представљање нацрта Стратегије организације за период 2015-2017

Иван Никчевић је представио Нацрт стратегије Викимедије Србије за период 2015-2017, који је сачињен као почетни документ на основу информација прикупљених уз помоћ претходно спроведене анкете, којом се организација обратила заједници, управном одбору и запосленима, за предлоге стратешких циљева организације за наведени период. Закључено је да постоји потреба за већим укључењем чланова Управног одбора у процес израде стратегије као и потреба за анимирањем заједнице да се такође укључи интензивније у овај процес. Током ове тачке дневног реда Ивана Маџаревић је напустила седницу (21:30), чиме је број присутних са правом гласа био од тог тренутка 11.

Измена финансијске политике

На предлог Јелене Продановић, измењена је финансијска политика организације у делу који се тиче повраћаја непотрошеног дела средстава исплаћених унапред од стране организације, гласањем присутних у овом тренутку, са 10 гласова за, против није било и једним уздржаним.

Разно

На предлог Горана Обрадовића, измењена је политика о сукобу интереса на тај начин што је у њу унето да се односи и на запослене, гласањем присутних у овом тренутку, са 11 гласова за, против није било и уздржаних није било.

Након ове тачке дневног реда, председавајући Филип Маљковић је закључио седницу скупштине (22:15)


У Београду,
22.02.2015.

ПредседавајућиЗаписничарка
______________________________________
(Филип Маљковић)(Милица Жарковић)