Управни одбор

Извор: Викимедија
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
Alt text
Alt text
Alt text
Alt text
Alt text
Alt text
Alt text
Alt text
Alt text
Управни одбор
Викимедије Србије
Управни одбор је извршни орган Викимедије Србије, који се стара о спровођењу циљева Удружења утврђеним Статутом. Има од четири до једанаест чланова. По један члан сваког регионалног одбора је члан Управног одбора. Мандат сваког члана траје две године, а након његовог истека може се кандидовати за исту функцију. Одбор, из реда својих чланова, бира председника. Тренутно, Управни одбор чини седам чланова.

Управни одбор:

  1. руководи радом Удружења између две седнице Скупштине и доноси одлуке ради остваривања циљева Удружења;
  2. организује редовно обављање делатности Удружења;
  3. бира и разрешава чланове Савета, Извршног директора, законске заступнике и финансијске налогодавце и поверава посебне послове појединим члановима;
  4. доноси финансијске одлуке;
  5. одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом иницијативом или на предлог најмање пет редовних чланова Удружења и припрема предлог измена и допуна које подноси Скупштини на усвајање;
  6. координира рад регионалних одбора
  7. одлучује о висини чланарине и изузећу од плаћања на основу индивидуалног волонтерског доприноса или материјалног стања, као и о другим питањима за која нису, законом или Статутом, овлашћени други органи Удружења.

Управни одбор пуноважно одлучује ако је присутна најмање једна половина чланова, а одлуке доноси већином гласова свих чланова.

Седнице Управног одбора се могу одржавати и телефоном, а гласање је пуноважно ако се потврди електронском поштом.

Досадашње председнике и потпредседнике можете видети на овој страни.

Контакт

board@vikimedija.org , uo@vikimedija.org

Чланови

Састанци

Архива састанака

Архива

Ранији састав Управног одбора

Одлуке

Документација