Управни одбор

Извор: Викимедија
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
Alt text
Alt text
Alt text
Alt text
Alt text
Alt text
Alt text
Alt text
Alt text
Управни одбор
Викимедије Србије
Управни одбор је извршни орган Викимедије Србије, који се стара о спровођењу циљева Удружења утврђеним Статутом. Има од четири до девет чланова. Мандат чланова Управног одбора траје две године и могу се поново бирати на исту функцију. Одбор, из реда својих чланова, бира председника. Тренутно, Управни одбор чини шест чланова.

Управни одбор:

  1. руководи радом Удружења између две седнице Скупштине и доноси одлуке ради остваривања циљева Удружења;
  2. одлучује о правима, обавезама и одговорностима из радног односа;
  3. доноси финансијске одлуке;
  4. одлучује о висини чланарине;
  5. обавештава чланове и јавност о раду и активностима Удружења;
  6. подноси годишњи Извештај о раду Управног одбора Скупштини Удружења;
  7. одлучује о другим питањима за која нису, законом или Статутом, овлашћени други органи Удружења.

Управни одбор ради у седницама којима присуствује више од половине чланова, а одлучује већином гласова свих чланова.

Седнице Управног одбора се могу одржавати и електронским путем. У том случају гласање је пуноважно ако се потврди електронском поштом.

Досадашње председнике и потпредседнике можете видети на овој страни.

Контакт

board@vikimedija.org , uo@vikimedija.org

Чланови

Састанци

Архива састанака

Архива

Ранији састав Управног одбора

Одлуке

Документација