Шеста редовна седница Скупштине

Извор: Викимедија
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
Записник са Шесте редовне седнице Скупштине Удружења

Сазивање Скупштине

Предлог за одржавање шестог редовног заседања Скупштине Удружења дао је, преко интерне мејлинг листе, члан Удружења Милош Ранчић. Седница је заказана за недељу, 4. јул 2010. са почетком у 15 часова, у просторијама Дома oмладине Београда, а о овоме су, уз предлог дневног реда, обавештени сви чланови Удружења путем интерне мејлинг листе.

Дневни ред Заседања

Скупштином је председавао Горан Обрадовић, који је на почетку заседања констатовао кворум. Седници су присуствовали следећи чланови Удружења: Драган Сатарић, Ђорђе Стакић, Филип Маљковић, Горан Обрадовић, Милош Ранчић, Милош Трајковић и Никола Смоленски. Дневни ред Заседања био је следећи:

 1. Усвајање Записника са Пете редовне седнице Скупшине Удружења
 2. Усвајање промене назива Удружења
 3. Усвајање предлога измена и допуна Статута Удружења
 4. Избор председника Удружења
 5. Избор потпредседника Удружења
 6. Избор чланова Управног одбора Удружења
 7. Потврда формирања Регионалног одбора за Војводину
 8. Разно

Одлуке

Усвајање Записника са Пете редовне седнице Скупштине Удружења

Након расправе о Записнику, Скупштина је са седам гласова за, гласова против није било, уздржаних није било, једногласно прихватила Записник.

Усвајање промене назива Удружења

Након расправе о предлогу измене назива Удружења, Скупштина је са седам гласова за, гласова против није било, уздржаних није било, једногласно усвојила Одлуку о измени назива Удружења, којом се мења назив Удружења у Викимедија Србије.

Усвајање предлога измена и допуна Статута Удружења

Након расправе о предлогу измена и допуна Статута, који је предочен Скупштини, направљен је низ мањих измена:

 • Скупштина је са пет гласова за, једним гласом против и једним уздржаним гласом, усвојила промену у Члану 12, којом је интернационално име Удружења промењено из Wikimedia Србије у Wikimedia Serbia.
 • Скупштина је са са седам гласова за, гласова против није било, уздржаних није било, једногласно усвојила промену у Члану 29, којом је уведена следећа измена: Председник Удружења и по један делегирани члан сваког регионалног одбора уједно су и чланови Управног одбора. Остале чланове Управног одбора бира Скупштина Удружења.
 • Скупштина је са са седам гласова за, гласова против није било, уздржаних није било, једногласно усвојила промену у Члану 33, којом је реч мењају замењена речју замењују.
 • Скупштина је са са седам гласова за, гласова против није било, уздржаних није било, једногласно усвојила промене у Члановима 36 и 45, којима се Викимедија Србије замењује са Удружење.

Скупштина је са са седам гласова за, гласова против није било, уздржаних није било, једногласно усвојила предлог измена и допуна Статута Удружења, укључујући и горепоменуте измене. Упоредни приказ старе и нове верзије Статута доступан је овде.

Избор председника Удружења

Након расправе о кандидату за председника Удружења, Скупштина је са седам гласова за, гласова против није било, уздржаних није било, једногласно усвојила Одлуку о именовању Ивана Надора за председника Удружења, чиме се Ивану Надору даје мандат за обављање функције председника Удружења, а у складу са Статутом.

Избор потпредседника Удружења

Након расправе, присутни чланови су гласали понаособ о избору потпредседника Удружења, где су поред претходних потпредседника, давани и предлози за нове потпредседнике:

 1. Скупштина је са шест гласова за, гласова против није било и једним уздржаним гласом, именовала Небојшу Бозала за потпредседника Удружења.
 2. Скупштина је са шест гласова за, гласова против није било и једним уздржаним гласом, именовала Филипа Маљковића за потпредседника Удружења.
 3. Скупштина је са шест гласова за, гласова против није било и једним уздржаним гласом, именовала Ђорђа Стакића за потпредседника Удружења.
 4. Скупштина је са шест гласова за, гласова против није било и једним уздржаним гласом, именовала Горана Обрадовића за потпредседника Удружења.
 5. Скупштина је са седам гласова за, гласова против није било, уздржаних није било, једногласно именовала Сашу Стефановића (из Суботице) за потпредседника Удружења.
 6. Скупштина је са шест гласова за, гласова против није било и једним уздржаним гласом, именовала Драгана Сатарића за потпредседника Удружења.
 7. Скупштина са пет гласова против, гласова за није било и два уздржана гласа, није именовала Милана Јелисавчића за потпредседника Удружења.
  Скупштина је са седам гласова за, гласова против није било, уздржаних није било, једногласно усвојила образложење које гласи: Милан Јелисавчић није узео активно учешће у раду Удружења (присуствовао је само Оснивачкој скупштини).
 8. Скупштина је са шест гласова за, гласова против није било и једним уздржаним гласом, именовала Николу Смоленског за потпредседника Удружења.
 9. Скупштина са шест гласова против, гласова за није било и једним уздржаним гласом, није именовала Горана Анђелковића за потпредседника Удружења.
  Скупштина је са седам гласова за, гласова против није било, уздржаних није било, једногласно усвојила образложење које гласи: Дугогодишња неактивност.
 10. Скупштина је са седам гласова за, гласова против није било, уздржаних није било, једногласно именовала Јована Вуковића за потпредседника Удружења.
 11. Скупштина је са четири гласа за, гласова против није било и три уздржана гласа, именовала Слободана Каштеровића за потпредседника Удружења.
  Скупштина је са седам гласова за, гласова против није било, уздржаних није било, једногласно усвојила образложење које гласи: Слободан Каштеровић има изузетан потенцијал за представљање Удружења у иностранству, а посебно се наглашава да тај рад треба да буде у складу са Статутом Удружења и да функција потпредседника Удружења подразумева преузету одговорност у јавном дискурсу.
 12. Скупштина је са четири гласа за, једним гласом против и два уздржана гласа, именовала Ангелину Марковић за потпредседника Удружења.
 13. Скупштина је са пет гласова за, једним гласом против и једним уздржаним гласом, именовала Невену Тарлановић за потпредседника Удружења.
 14. Скупштина је са пет гласова за, гласова против није било и два уздржана гласа, именовала Срђана Весића за потпредседника Удружења.
 15. Скупштина са једним гласом за, два гласа против и четири уздржана гласа, није именовала Сашу Стефановића (из Ниша) за потпредседника Удружења.
 16. Скупштина је са шест гласова за, гласова против није било и једним уздржаним гласом, именовала Милоша Трајковића за потпредседника Удружења.
 17. Скупштина је са седам гласова за, гласова против није било, уздржаних није било, једногласно именовала Ану Младеновић за потпредседника Удружења.
 18. Скупштина је са седам гласова за, гласова против није било, уздржаних није било, једногласно именовала Марка Калинића за потпредседника Удружења.
 19. Скупштина је са седам гласова за, гласова против није било, уздржаних није било, једногласно именовала Марка Милосављевића за потпредседника Удружења.
 20. Скупштина је са седам гласова за, гласова против није било, уздржаних није било, једногласно именовала Милана Стојановића за потпредседника Удружења.
 21. Скупштина је са седам гласова за, гласова против није било, уздржаних није било, једногласно именовала Милета Киша за потпредседника Удружења.
 22. Скупштина је са седам гласова за, гласова против није било, уздржаних није било, једногласно именовала Бојана Калкана за потпредседника Удружења.

Овим одлукама се изабраним члановима даје мандат за обављање функције потпредседника Удружења, а у складу са Статутом. Ступањем на снагу ове одлуке престају да важе мандати претходних потпредседника Удружења, а који овом одлуком нису добили нов мандат. Ова Одлука ступа на снагу одмах.

Избор чланова Управног одбора Удружења

Након расправе, присутни чланови су дали предлоге за чланове Управног одбора Удружења, о којима се гласало понаособ:

 1. Скупштина је са седам гласова за, гласова против није било, уздржаних није било, једногласно именовала Ђорђа Стакића, Горана Обрадовића и Филипа Маљковића за чланове Управног одбора Удружења.
 2. Скупштина је са шест гласова за, гласова против није било и једним уздржаним гласом, именовала Николу Смоленског за члана Управног одбора Удружења.
  Никола Смоленски је затражио да му се функција члана Управног одбора привремено замрзне, а да Управни одбор по његовом захтеву одлучује о одмрзавању исте. То значи да кворум за рад Управног одбора за време замрзнућа његове функције неће укључивати њега. Скупштина је са седам гласова за, гласова против није било, уздржаних није било, једногласно усвојила овај предлог.
 3. Скупштина је са седам гласова за, гласова против није било, уздржаних није било, једногласно именовала Марка Милосављевића за члана Управног одбора Удружења.
 4. Скупштина је са шест гласова за, гласова против није било и једним уздржаним гласом, именовала Милоша Ранчића за члана Управног одбора Удружења.
 5. Скупштина је са седам гласова за, гласова против није било, уздржаних није било, једногласно именовала Ану Младеновић за члана Управног одбора Удружења.
 6. Иван Надор је, у складу са Статутом, аутоматски члан Управног одбора Удружења.

Овим одлукама се горе наведеним члановима даје мандат за обављање функција у Управном одбору, а у складу са Статутом. Ступањем на снагу ове одлуке престају да важе мандати претходних чланова Извршног одбора, а који овом одлуком нису добили нов мандат. Ова Одлука ступа на снагу одмах.

Потврда формирања Регионалног одбора за Војводину

Након расправе о одлуци Извршног одбора 6/2009, којом је основан Привремени регионални одбор за Војводину, са седиштем у Новом Саду, Скупштина је са седам гласова за, гласова против није било, уздржаних није било, једногласно усвојила препоруку Извршног одбора и потврдила оснивање Регионалног одбора за Војводину.

Разно

 1. Скупштина је са седам гласова за, гласова против није било, уздржаних није било, једногласно именовала Невенку Антић за потпредседника Удружења.ПредседавајућиЗаписничар
________________________________
(Горан Обрадовић)(Филип Маљковић)