CC

Извор: Викимедија
Пређи на навигацију Пређи на претрагу

Локализација Creative Commons лиценци је пројекат Викимедије Србије подржан од стране партнерских организација слободног софтвера и слободне културе, који обухвата превод изворних Creative Commons лиценци са енглеског на српски језик и њихово прилагођавање српском правном систему

Као први корак локализације, састављен је, одобрен и објављен Нацрт прве српске ЦЦ лиценце Attribution/Ауторство - NonCommercial/Некомерцијално - ShareAlike/Делити под истим условима 2.5 на српском и енглеском језику на Creative Commons Worldwide: Serbia. Јавна расправа о Нацрту одвија се на CC-RS дискусионој листи уз учешће аутора, научника, уметника, стручњака који се баве интелектуалном својином и информационо комуникационим технологијама.

Увод

Creative Commons је непрофитна организација, чије лиценце допшуштају брзу и слободну размену ауторских дела у области образовања, науке и уметности.

Прве лиценце објављене су у Сједињеним Америчким Државама , а процес усаглашавања са националним језиком и законодавством је до сада извршен или започет у више од 50 земаља света, http://creativecommons.org/worldwide.

Поред социјалних и технолошких, трећа цивилизацијска револуција у повести човечанства, информациона, довела је до велике „смене парадигми“ и на пољу објављивања и ширења интелектуалне својине. У складу с тим, сведоци смо убрзаног повећања колективне самосвести, нарочито у правцу опште глобалне узајамности и лакше доступности ауторског и интелектуалног садржаја. (из препоруке Пројекта Растко)

Овај пројекат управо уводи српску културу у дигиталну револуцију.

Циљ

Циљ пројекта је подржавање концепта информационог друштва и промоције примене информационо-комуникационих технологија у области отворених садржаја у Србији унапређењем развоја и усавршавањем презентације уметности и културе Србије, а посебно дигиталне уметности и културе, у складу са ширењем нових медија, технолошким тенденцијама и пратећом ауторско-правном регулативом адекватном информационом дигиталном добу и постојећим оквирима нормативног поретка.

Циљ пројекта је од интереса за целу Србију, јер ће се његовом реализацијом омогућити интеграција српске уметности и културе у Националну стратегију српског информационог друштва, децентрализација и демонополизација културе у Србији, унапређење стваралаштва, културне едукације,слободног протока информација и размена појединачних, ванинституционалних и институционалних културних и информативних садржаја у националним оквирима, као и културна и информациона сарадња Србије са земљама Балкана, Европе и света.

План

Структура пројекта садржи правно аналитичке, правно преводилачке, преводилачке, теоријско истраживачке, информатичке, издавачке и промотивне активности.

Прва фаза

У првој фази, врши се правна анализа, стручни превод и правна адаптација слободних лиценци, јавна расправа о слободним лиценцама, локализација софтвера за ЦЦ лиценце, дизајнирање веб стране Creative Commons Србија. На крају ове фазе, извршиће се лансирање националних (ЦЦ) лиценци и веб стране Creative Commons Србија на ЦЦ фестивалу у Београду, са националним и интернационалним учесницима, предавачима, ауторима, стручњацима и уметницима посвећеним слободној култури, слободном софтверу и слободном знању.

Друга фаза

У другој фази планирамо теоријско истраживачке активности, састављање и издавање публикација о правном, ауторском, културном и друштвеном аспекту слободних/ЦЦ лиценци, дистрибуцију публикација циљним групама, промоцију лиценци, веб сајта Creative Commons Србија и штампаних публикација на презентацијама широм Србије које ће се састојати из уводног, наративног дела са пратећим аудиовизуелним садржајима, емитовања снимка предавања иностраних учесника на ЦЦ фестивалу и дебате о слободним лиценцама.

Учесници

Пројекат подржава Слободна култура, регионална мрежа за афирмацију слободне културе, слободног софтвера и слободног знања, коју чине уметници, теоретичари, медијски и правни експерти, активисти и НВО: Викимедија Србије, Биро за културу и комуникацију Београд, Куда.орг Нови Сад, Дез.орг Београд, Жене на делу Београд, Act Women Београд, Мрежа креативних људи Београд, Free Software Network, Linux User Group (LUG) Нови Сад, Linux User Group (LUG) Београд, GNU club Ниш, BGWireless, Градилиште Ниш.

Циљна група

Аутори (уметници, научници, стручњаци), а посебно млади и неафирмисани аутори

Студенти, а посебно студенти уметничких академија и права

Правници, теоретичари, новинари

Издавачи

Институције, а посебно институције културе и уметности

Ауторска удружења, невладине организације, активисти и јавност у целини.

Извори

Текст садржи превод на српски језик дела текста Creative Commons, http://creativecommons.org/ објављеног под условима CC-BY лиценце.