Двадесет пета редовна седница Скупштине

Извор: Викимедија
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
Напомена Овај записник је редукован у складу са усвојеним Правилником о заштити података о личности.


Двадесет пета редовна седница Скупштине

Сазивање Скупштине

Предлог за одржавање 25. редовне Скупштине Удружења, уз предлог дневног реда за исту, дао је, преко интерне мејлинг листе, Председник Удружења, Мирослав Лоци. Седница је заказана за недељу, 7. фебруар 2021. са почетком у 17:00 часова, путем онлајн Зум платформе уз обавезну регистрацију учесника.

Дневни ред Заседања

Скупштина је започета у 17:03, када је Председник Удружења, Мирослав Лоци, констатовао кворум. Седници је присуствовало 12 редовних чланова удружења и Бојан Цветановић у улози записничара и представника канцеларије.

Једногласно усвојен дневни ред заседања био је следећи:

  1. Усвајање записника са Двадесет четврте ванредне седнице Скупштине
  2. Избор редовних и придружених чланова
  3. Избор чланова Управног одбора
  4. Усвајање Извештаја о раду Управног одбора за 2020. годину
  5. Усвајање Финансијског извештаја за 2020. годину
  6. Разно

Одлуке

Усвајање записника са Двадесет четврте ванредне седнице Скупштине

Скупштина је са 12 гласова за, гласова против није било, уздржаних није било, усвојила Записник са Двадесет четврте ванредне седнице Скупштине.

Избор редовних и придружених чланова

На почетку ове тачке, председавајући је напоменуо да је Агенција за привредне регистре прихватила нов Статут Удружења. Захваљујући томе, и даље је на снази правило да Скупштина пуноправно одлучује уколико је присутно најмање седам редовних чланова, те не постоји потреба за смањењем броја редовних чланова Удружења.

Пошто није било предлога за пријем у чланство Удружења и измене статуса чланства, председавајући је закључио ову тачку дневног реда.

Избор чланова Управног одбора

Предлога за чланство у Управном одбору није било.

Усвајање Извештаја о раду Управног одбора за 2020. годину

Извештај о раду Управног одбора се састоји из три дела: активности Управног одбора, евалуација програма Викимедије Србије и извештаја о трошењу финансијских средстава за претходну годину.

Мирослав, као председник Управног одбора, говорио је о саставу одбора, одржаним састанцима, одлукама, али и активном учешћу чланова у процесу доношења новог Статута, нове Стратегије и одабиру пројеката за 2021. годину. Као највећи изазов истакао је измештање активности у онлајн формат. Поменуто је и увођење модела радних група у сврху повећања ефикасности одлучивања.

Програмске активности организације је презентовала менаџерка пројеката и заједнице, док је менаџер канцеларије дао осврт на финансијски аспект рада организације кроз Извештај о трошењу финансијских средстава.

Један члан је упутио предлог да се презентација Извештаја о трошењу финансијских средстава пошаље на интерну листу члановима Удружења ради пружања бољег појашњења.

Усвајање Финансијског извештаја за 2020. годину

Финансијски извештај Викимедије Србије за 2020. годину који је одрадио књиговодствени сервис „Астра”, презентовао је Бојан Цветановић.

Бојан је присутним члановима дао појашњење ставки прихода и расхода поменутих у извештају. За 2020. годину је утврђен губитак у износу од 4.399.777,71 динара. Разлог за већи обим расхода у односу на приходе лежи у чињеници да је прва транша средстава за реализацију активности од стране Задужбине Викимедија уплаћена крајем децембра 2019. године те ова уплата није урачуната као приход у 2020. години. Бојан је напоменуо да ће, након усвајања извештаја, Управни одбор у наредним данима донети одлуку о покрићу губитка из нераспоређене добити ранијих година.

Разно

У оквиру тачке разно, предложено је креирање онлајн заједничке фотографије учесника Скупштине са чиме су се сви сложили.


Након ове тачке дневног реда, председавајући Мирослав Лоци је закључио седницу Скупштине у 18:18.

У Београду,
07.02.2021.