Привремена приступница

Извор: Викимедија
Пређи на навигацију Пређи на претрагу

Одлуком о приступницама на Другој ванредној седници Скупштине Извршном одбору је дат задатак да направи Привремену приступницу Удружења, која је направљена одмах по завршетку Друге ванредне седнице Скупштине. Одлуком о усвајању Привремене приступнице на Трећој мрежној седници Скупштине биће усвојена њена важност од дана њеног стварања.

Привремена приступница служи за приступ нових чланова до стварања сталног облика приступнице. Сви чланови који су попунили привремену приступницу треба да попуне и сталну приступницу по њеном стварању и оверавању од стране Скупштине.

Привремена приступница се може добити у PDF и текстуалном облику (следи).

Привремена приступница удружења грађана Wikimedia Србије и Црне Горе

Потписивањем овог документа обавезујем се да ћу поштовати Статут Викимедије Србије и Црне Горе (у даљем тексту „Удружење“), који се може наћи на адреси http://scg.vikimedija.org/Statut/srpski/, да ћу помагати раду Удружења, као и да ћу поштовати одлуке органа Удружења.

Овим се обавезујем и да ћу попунити приступницу Удружења када ми овлашћени органи удружења њу буду доставили.

''Попуњава особа која приступа Удружењу:''

Место:            ____________________

Датум:            ____________________

Име и презиме:        ____________________

ЈМБГ (или сл.):       ____________________

Адреса пребивалишта:     ____________________

Електронска адреса:     ____________________

Својеручни потпис:      ____________________


''Попуњава овлашћена особа Удружења:''

Место овере:         ____________________

Датум овере:         ____________________

Име и презиме оверивача:   ____________________

Својеручни потпис оверивача: ____________________

Приступница се може наћи и у PDF облику на адреси: Privremena pristupnica.pdf