Скупштина

Извор: Викимедија
Alt text
Alt text
Alt text
Alt text
Alt text
Alt text
Alt text
Alt text
Alt text

Садржај

СкупштинаСкупштина је, по Статуту, дефинисана као највиши орган Удружења коју чине сви редовни чланови Удружења. Састаје се по потреби, а најмање једном годишње. Скупштина је једина која може да одлучи о изменама Статута, а поверено јој је и доношење најважнијих одлука, избор Председника, потпредседника и чланова Управног одбора. Рад Скупштине регулисан је статутом. Одлуке донете на редовним и мрежним заседањима су потпуно равноправне и носе исту тежину. Скупштином председава Председник Удружења.

Седамнаеста редовна седница Скупштине


Шеснаеста ванредна седница Скупштине


Петнаеста редовна седница Скупштине


Четрнаеста ванредна седница Скупштине


Тринаеста редовна седница Скупштине


Дванаеста редовна седница Скупштине


Једанаеста ванредна седница Скупштине


Десета редовна седница Скупштине