Четрнаеста ванредна седница Скупштине

Извор: Викимедија
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
Записник са четрнаесте ванредне седнице Скупштине Удружења

Сазивање Скупштине

Предлог за одржавање 14. ванредне Скупштине Удружења, уз предлог дневног реда за исту, дао је, преко интерне мејлинг листе, Председник Удружења, Филип Маљковић. Седница је заказана за недељу, 6. децембар 2015. са почетком у 16:00 часова, у просторијама канцеларије Удружења, у Булевару краља Александра број 20.

Дневни ред Заседања

Скупштина је започета у 16:30, када је Председник Удружења, Филип Маљковић, констатовао кворум. Седници је присуствовало 11 редовних чланова/ица Удружења: Филип Маљковић, Ђорђе Стакић, Јелена Продановић, Марко Калинић, Мирослав Лоци, Горан Обрадовић, Марко Милосављевић, Марко Адам, Ивана Маџаревић, Никола Смоленски и Драган Сатарић (од 16:40). Седници је присуствовао и Бојан Цветановић у улози записничара.

Једногласно усвојен дневни ред заседања био је следећи:

 1. Усвајање Записника са Тринаесте редовне седнице Скупштине
 2. Избор редовних, придружених и почасних чланова
 3. Избор чланова Управног одбора
 4. Избор председника Удружења
 5. Избор потпредседника Удружења
 6. Измене Статута
 7. Измене Политике о сукобу интереса
 8. Измене Политике приватности
 9. Усвајање Правилника о исплати дневница (део званичне Политике путовања)
 10. Усвајање Правилника о дисциплинском поступку
 11. Усвајање Правилника о коришћењу имовине Удружења и Документа о реверсу
 12. Разно

Одлуке

Усвајање Записника са Тринаесте редовне седнице Скупштине

Скупштина је са 10 гласова за, гласова против није било, уздржаних није било, усвојила Записник са Тринаесте редовне седнице Скупштине.

Избор редовних, придружених и почасних чланова


Прочитан је списак чланова који су приступили организацији од 22.02.2015. а то су: Градимир Грујић, Александар Живковић, Сузана Гавриловић, Зорица Милинковић, Милош Стојановић, Александра Кнежевић, Игор Обрадовић, Јелена Јовановић, Ђорђе Борјан, Љиљана Грубач, Милана Влаовић, Филип Матовић, Марко Милошевић, Вера Мајсторовић, Аида Јакоб, Михаела Аврамеску, Јована Малезановић, Мирјана Чолак, Мирољуб Стојановић, Нена Богић, Ивана Николић, Анђела Радовић, Саша Станивук, Владимир Нимчевић, Владан Лукић, Петар Милошевић, Милица Поповић, Владимир Миловановић, Мирко Марковић, Јелена Лушовић, Теа Лукач, Славен Станојевић, Нина Живановић, Јелена Радосављевић, Филип Агушевски, Миљан Симоновић, Милан Стојаков и Анђела Зувић.


Следећим члановима Удружења је промењен статус из редовних у придружене:

 • Јулија Војиновић: са 8 гласова за, гласова против није било и 2 уздржана гласа, изгласана је промена статуса ове редовне чланице у статус придружене чланице.
 • Таида Растић: са 7 гласова за, гласова против није било и 3 уздржана гласа, изгласана је промена статуса ове редовне чланице у статус придружене чланице.
 • Невена Карановић: са 9 гласова за, гласова против није било и 2 уздржана гласа, изгласана је промена статуса ове редовне чланице у статус придружене чланице.
 • Иван Никчевић: са 10 гласова за, гласова против није било и 1 уздржан глас, изгласана је промена статуса овог редовног члана у статус придруженог члана.


Следећим члановима Удружења је промењен статус из придруженог у редовни:

 • Владимир Јовановић: са 10 гласова за, гласова против није било и 1 уздржан глас, изабран је за редовног члана Удружења.
 • Марко Станојевић: са 10 гласова за, гласова против није било и 1 уздржан глас, изабран је за редовног члана Удружења.
 • Добрислава Ружић: са 10 гласова за, гласова против није било и 1 уздржан глас, изабрана је за редовну чланицу Удружења.
 • Милана Влаовић: са 10 гласова за, гласова против није било и 1 уздржан глас, изабрана је за редовну чланицу Удружења.
 • Мирољуб Стојановић: са 8 гласова за, гласова против није било и 3 уздржана гласа, изабран је за редовног члана Удружења.
 • Миљан Симоновић: са 10 гласова за, гласова против није било и 1 уздржан глас, изабран је за редовног члана Удружења.


Удружење после ове тачке Скупштине има укупно 167 чланова, 38 редовних и 129 придружена. Након расправе, усаглашено је да предлога за почасно чланство и за укидање чланства нема.

Избор чланова Управног одбора

Управни одбор чинили су: Филип Маљковић, Ђорђе Стакић, Јелена Продановић, Марко Калинић, Мирослав Лоци и Бранислав Јовановић, који није био присутан на Скупштини. Председавајући је констатовао да чланици Управног одбора, Јелени Продановић, 08.12.2015. године истиче мандат.

Јелена Продановић се изјаснила да не жели да се кандидује за нови мандат у Управном одбору.

Председавајући је констатовао да нема предлога о укидању чланства у Управном одбору.

Филип Маљковћ је предложио да Марко Адам постане нови члан Управног одбора, уз образложење да тренутно има статус Вики амбасадора, да је члан Академског одбора, активан у заједници и дели вредности организације.

Гласањем је донета одлука о избору Марка Адама за члана Управног одбора у двогодишњем мандату и то са 10 гласова за, против није било, уздржаних није било и 1 није гласао.

За чланове Управног одбора су предложени и Горан Обрадовић и Драган Сатарић, али су они одбили кандидатуру.

Након што је констатовао да нема других предлога за чланове Управног одбора, председавајући је закључио ову тачку дневног реда.

Избор председника Удружења

Јелена Продановић предлаже да се тренутни председник Удружења, Филипа Маљковић, коме мандат истиче 8. децембра 2015. године, кандидује за нови мандат.

Са 10 гласова за, гласова против није било, уздржаних није било, 1 није гласао, Скупштина поново именује Филипа Маљковића за Председника Удружења у новом двогодишњем мандату.

Избор потпредседника Удружења

Јелена Продановић је предложила Ђорђа Стакића за новог потпредседника с обзиром да је врло активан, ту је од самог почетка и нада се да му ова функција неће бити додатан терет с обзиром да је тренутно члан Академског и Управног одбора.

Горан Обрадовић је за потпредседника предложио Ђорђа Стакића, Марка Калинића и Николу Смоленског, а Марко Калинић је за потпредседника предложио Јелену Продановић.

Након дуже расправе одлучено је да се са 8 гласова за и 3 гласа против не гласа о избору новог потпредседника Удружења.

Измене Статута

Са 11 гласова за, гласова против није било, уздржаних није било, Скупштина је једногласно усвојила следеће измене Статута:

члан 6, став 6

Претходно:

Чланство може престати због дуже неактивности члана, непоштовања одредаба Статута или нарушавања угледа Удружења.

Новонастало:

Чланство може престати због дуже неактивности члана, непоштовања одредаба Статута, нарушавања угледа Удружења или теже повреде обавеза члана.

члан 6, став 7

Претходно:

Одлуку о престанку чланства доноси Скупштина, на образложени предлог три редовна члана.

Новонастало:

Одлуку о престанку чланства доноси Скупштина, на образложени предлог три редовна члана или дисциплинске комисије.

члан 7, став 3

додаје се тачка 5: прихвата све дужности и обавезе из нормативних аката Удружења

члан 8, став 1

брише се тачка 4: Извршни директор

члан 9, став 4

брише се тачка 9: одлучује о додели захвалница и признања члановима

члан 11, став 2

брише се реченица: По један члан сваког регионалног одбора је члан Управног одбора.

Претходно:

Управни одбор, из реда својих чланова, бира председника.

Новонастало:

Управни одбор, из реда својих чланова, бира председника Управног одбора.

члан 12, став 1, тачка 3

Претходно:

бира и разрешава чланове Савета, Извршног директора, законске заступнике и финансијске налогодавце и поверава посебне послове појединим члановима

Новонастало:

бира и разрешава чланове Савета, законске заступнике и финансијске налогодавце и поверава посебне послове појединим члановима

члан 12, став 3

Претходно:

Седнице Управног одбора се могу одржавати и телефоном, а гласање је пуноважно ако се потврди електронском поштом.

Новонастало:

Седнице Управног одбора се могу одржавати и преко интерног веб сајта Удружења и телефоном, а у случају телефонских седница, гласање је пуноважно ако се потврди електронском поштом.

члан 13 се брише у потпуности.

У складу са тим извршиће се ренумерација свих наредних чланова.

члан 14, став 3

Претходно:

Регионални одбори из реда својих чланова бирају председника одбора и представника за члана Управног одбора.

Новонастало:

Регионални одбори из реда својих чланова бирају председника одбора.

Измене Политике о сукобу интереса

Са 10 гласова за, гласова против није било и 1 уздржаним, Скупштина је усвојила следеће измене Политике о сукобу интереса:

бришу се члан 2, члан 3, члан 4, члан 5

као члан 2 се додаје: Политика о сукобу интереса Викимедије Србије је документ који служи да се постојећи или потенцијални конфликти интереса међу члановима Управног одбора, запосленима, сарадницима, као и волонтерима (у даљем тексту финансијским налогодавцима) благовремено спречавају.

као члан 3 се додаје:

Одлуку о правном послу доноси Управни одбор, гласањем, осим ако право доношења одлуке о правном послу није пренето од стране овлашћеног лица или органа на финансијског налогодавца. Чланови Управног одбора и сви финансијски налогодавци у Удружењу су дужни да своју функцију врше савесно, у разумном уверењу да делују у најбољем интересу Удружења.

као члан 4 се додаје:

Сваки финансијски налогодавац или лице које је члан Управног одбора је дужно да у потпуности извести Управни одбор о свим чињеницама од важности које се тичу било ког правног посла у којем учествује Удружење, а које производи или може да произведе конфликт интереса.

као члан 5 се додаје:

Члан Управног одбора не учествује у расправи и гласању о правном послу у коме би тај члан био уговорна страна и уколико би потписивањем уговора стекао финансијску корист. Удружење не сме да потпише уговор о правном послу из којег проистиче финансијска корист за члана Управног одбора.

као члан 6 се додаје:

Чланови Управног одбора и финансијски налогодавци имају право да препоруче било коју особу из свог приватног окружења да сарађује са Удружењем, али стриктно поштујући принцип непристрасности у пословној сарадњи, без кршења процедура.

као члан 7 се додаје:

Ако је члан Управног одбора или финансијски налогодавац Удружења у пословном односу с другом уговорном страном или се налази под контролним утицајем друге уговорне стране, онда тај члан Управног одбора односно финансијски налогодавац Удружења не учествује у расправи о правном послу и у гласању. Ако је друга уговорна страна члан породице члана Управног одбора или финансијског налогодавца у Удружењу, онда тај члан Управног одбора односно финансијски налогодавац у Удружењу не учествује у расправи о правном послу и у гласању.

члан 6 прелази у члан 8

као члан 9 се додаје:

Током преговора са физичким или правним лицима, финансијски налогодавци и чланови Управног одбора представљају Удружење и не могу да преговарају о било којим условима у своју или у корист трећих лица. Финансијским налогодавцима и члановима Управног одбора није дозвољено да приме било какву надокнаду или компензацију за себе или за лица са њима приватно повезана. Таква понуда се одмах мора пријавити Управном одбору.

Измене Политике приватности

Са 11 гласова за, гласова против није било, уздржаних није било, Скупштина је једногласно усвојила следеће измене Политике приватности:

мења се назив поглавља

Претходно: Прикупљање и обрада података члан, сарадника и донатора

Новонастало: Прикупљање и обрада података чланова, сарадника, донатора и запослених


у ставу 1 наведеног поглавља

Претходно:

Приступнице с личним подацима члана Удружења (име, презиме, адреса), које добровољно уноси сваки члан, посебно, прикупљају и чувају два овлашћена представника Управног одбора Удружења, у складу са законом. Приступнице се прикупљају и чувају искључиво ради евиденције чланства и право увида у Приступницу има само члан, чији се подаци налазе у њој, као и овлашћени представници Управног одбора.


Новонастало:

Приступнице с личним подацима члана Удружења (име, презиме, адреса), које добровољно уноси сваки члан посебно, прикупљају и чувају овлашћена лица и овлашћени представници Управног одбора Удружења, у складу са законом. Приступнице се прикупљају и чувају искључиво ради евиденције чланства и право увида у Приступницу има члан чији се подаци налазе у њој, овлашћена лица и овлашћени представници Управног одбора.

у ставу 5 наведеног поглавља

Претходно:

Све одредбе о прикупљању и чувању личних података чланова, односе се и на личне податке сарадника и донатора Удружења, садржане у уговорима, административној и финансијској документацији, као и у е-комуникацији.

Новонастало:

Све одредбе о прикупљању и чувању личних података чланова, односе се и на личне податке сарадника, донатора и запослених Удружења, садржане у уговорима, административној и финансијској документацији, као и у е-комуникацији.

у ставу 6 наведеног поглавља

Претходно:

Осим овлашћених представника Управног одбора, право нужног увида у уговоре и пратећу документацију, као и право нужног копирања, имају и овлашћени финансијски сарадници Удружења.

Новонастало:

Осим овлашћених лица и овлашћених представника Управног одбора Удружења, право нужног увида у уговоре и пратећу документацију из којих проистичу финансијске обавезе, као и право нужног копирања, имају и овлашћени финансијски сарадници Удружења.

Усвајање Правилника о исплати дневница (део званичне Политике путовања)

Скупштина је са 11 гласова за, гласова против није било, уздржаних није било, усвојила предлог Правилника о исплати дневница као дела званичне Политике путовања.


Усвајање Правилника о дисциплинском поступку

Након расправе о предлогу Правилника о дисциплинском поступку, Скупштина је са 10 гласова за, гласова против није било и 1 уздржаним гласом, усвојила предлог Правилника о дисциплинском поступку.

Марко Милосављевић и Јелена Продановић су тражили да уђе у записник да су против новчаног кажњавања чланова Удружења.

Усвајање Правилника о коришћењу имовине Удружења и Документа о реверсу

Са 11 гласова за, гласова против није било, уздржаних није било, Скупштина је једногласно усвојила Правилник о коришћењу имовине Удружења заједно са пратећим Документом о реверсу.


Разно

Установљено је да нема додатних предлога.
Након ове тачке дневног реда, председавајући Филип Маљковић је закључио седницу скупштине (20:50).


У Београду,
06.12.2015.

ПредседавајућиЗаписничар
______________________________________
(Филип Маљковић)(Бојан Цветановић)