Политика о сукобу интереса

Извор: Викимедија
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
Политика о сукобу интереса
Напомена Измене Политике о сукобу интереса усвојене су на Четрнаестој ванредној седници Скупштине, 6. децембра 2015. године.

Старе верзије текста политике:

Викимедија Србије (у даљем тексту: Удружење) је независно правно лице и може да склапа правне послове с другим лицима, у складу са законом.

Политика о сукобу интереса Викимедије Србије је документ који служи да се постојећи или потенцијални конфликти интереса међу члановима Управног одбора, запосленима, сарадницима, као и волонтерима (у даљем тексту финансијским налогодавцима) благовремено спречавају.

Одлуку о правном послу доноси Управни одбор, гласањем, осим ако право доношења одлуке о правном послу није пренето од стране овлашћеног лица или органа на финансијског налогодавца. Чланови Управног одбора и сви финансијски налогодавци у Удружењу су дужни да своју функцију врше савесно, у разумном уверењу да делују у најбољем интересу Удружења.

Сваки финансијски налогодавац или лице које је члан Управног одбора је дужно да у потпуности извести Управни одбор о свим чињеницама од важности које се тичу било ког правног посла у којем учествује Удружење, а које производи или може да произведе конфликт интереса.

Члан Управног одбора не учествује у расправи и гласању о правном послу у коме би тај члан био уговорна страна и уколико би потписивањем стекао финансијску корист. Удружење не сме да потпише уговор о правном послу из којег проистиче финансијска корист за члана Управног одбора.

Чланови Управног одбора и финансијски налогодавци имају право да препоруче било коју особу из свог приватног окружења да сарађује са Удружењем, али стриктно поштујући принцип непристрасности у пословној сарадњи, без кршења процедура.

Ако је члан Управног одбора или финансијски налогодавац Удружења у пословном односу с другом уговорном страном или се налази под контролним утицајем друге уговорне стране, онда тај члан Управног одбора односно финансијски налогодавац Удружења не учествује у расправи о правном послу и у гласању. Ако је друга уговорна страна члан породице члана Управног одбора или финансијског налогодавца у Удружењу, онда тај члан Управног одбора односно финансијски налогодавац у Удружењу не учествује у расправи о правном послу и у гласању.

Члан породице, у смислу ст. 7 Политике о сукобу интереса, је:

  1. крвни сродник у правој линији, крвни сродник у побочној линији, закључно с трећим степеном сродства, супружник и ванбрачни партнер ових лица;
  2. супружник или ванбрачни партнер и њихови крвни сродници закључно с првим степеном сродства;
  3. усвојилац или усвојеник и потомци усвојеника.

Током преговора са физичким или правним лицима, финансијски налогодавци и чланови Управног одбора представљају Удружење и не могу да преговарају о било којим условима у своју или у корист трећих лица. Финансијским налогодавцима и члановима Управног одбора није дозвољено да приме било какву надокнаду или компензацију за себе или за лица са њима приватно повезана. Таква понуда се одмах мора пријавити Управном одбору.

Измене и допуне

Важећа Политика о сукобу интереса је објављена на веб сајту Удружења.

Удружење задржава право на измене и допуне Политике о сукобу интереса без претходног обавештења. Измене и допуне ће бити објављене на мејлинг листи Удружења. Препоручују се повремене провере, ради праћења измена и допуна.