Двадесет осма ванредна седница Скупштине

Извор: Викимедија
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
Напомена Овај записник је редукован у складу са усвојеним Правилником о заштити података о личности.


Двадесет осма ванредна седница Скупштине

Сазивање Скупштине

Предлог за одржавање 28. ванредне седнице Скупштине Удружења, уз предлог дневног реда за исту, дао је, преко интерне мејлинг листе, Председник Удружења, Мирослав Лоци. Седница је заказана за недељу, 4. децембар 2022. са почетком у 17:00 часова, у просторијама канцеларије Викимедије Србије.

Дневни ред Заседања

Скупштина је започета у 17:17, када је Председник Удружења, Мирослав Лоци, констатовао кворум. Седници је присуствовало 8 редовних чланова удружења. Седници је такође присуствовао и менаџер канцеларије у улози записничара и представника канцеларије.

Једногласно усвојен дневни ред заседања био је следећи:

  1. Усвајање записника са Двадесет седме редовне седнице Скупштине
  2. Избор редовних и придружених чланова
  3. Избор чланова Управног одбора
  4. Усвајање Правилника о начину евидентирања, класификовања, архивирања и чувања архивске грађе и документарног материјала
  5. Усвајање Правилника о начину евидентирања, заштите и коришћења електронских докумената
  6. Усвајање Листе категорија архивске грађе и документарног материјала са роковима чувања
  7. Разно

Одлуке

Усвајање записника са Двадесет седме редовне седнице Скупштине

Избор редовних и придружених чланова

Председавајући је на почетку ове тачке констатовао да имамо четири кандидата за чланство у Удружењу. На седници су прочитане поруке које су кандидати послали како би боље представили себе члановима Удружења, након чега се приступило гласању.

  • Од четири кандидата, три су добила статус придружених чланова, док је један кандидат изабран за редовног члана Удружења.

Предлога за измену статуса или укидање чланства није било.

Удружење после ове тачке има укупно 238 чланова, од тога 43 редовна и 195 придружених.

Избор чланова Управног одбора

Тренутни састав Управног одбора чине: Мирослав Лоци, Бојана Сатарић, Филип Маљковић, Ђорђе Стакић, Миљан Симоновић, Александар Сеферовић и Марко Адам.

Председавајући је констатовао да Миљану Симоновићу истиче двогодишњи мандат. Након обавештења које је Миљан Симоновић послао члановима Управног одбора у коме истиче да није сигуран да ће имати времена да се активније посвети организацији у будућности, чланови Удружења су се на седници договорили да не гласају о продужењу мандата.

За чланство у Управном одбору се кандидовала Милена Миленковић. Милена је чланица Удружења од јула 2017. године и на седници је говорила о свом учешћу у активностима које организује Викимедија Србије.

  • Скупштина је са 7 гласова за, гласова против није било, уздржаних није било и 1 особом која није гласала, изабрала Милену Миленковић за чланицу Управног одбора у двогодишњем мандату.

Додатних предлога није било.

Усвајање Правилника о начину евидентирања, класификовања, архивирања и чувања архивске грађе и документарног материјала

Чланови Удружења су пре седнице Скупштине имали увид у предлоге аката предложених за усвајање те се на седници дискутовало о изнетим коментарима и примедбама. Након измена појединих чланова и ставова предлога правилника, чланови присутни на седници су приступили гласању:

Усвајање Правилника о начину евидентирања, заштите и коришћења електронских докумената

Усвајање Листе категорија архивске грађе и документарног материјала са роковима чувања

  • Скупштина је са 8 гласова за, гласова против није било, уздржаних није било, усвојила Листу категорија архивске грађе и документарног материјала са роковима чувања.

Разно

У оквиру ове тачке, Филил Маљковић је обаветио присутне чланове да ће Викимедија Србије, у сарадњу са Еду Вики групом, од 26. до 28. маја 2023. године организовати међународну Еду Вики конференцију.

Ђорђе Стакић је на седници подсетио да постоје аудио записи са ранијих седница Скупштина Викимедије Србије и да би било добро да им се уђе у траг.

Представник канцеларије, Бојан Цветановић, добио је задатак да контактира адвокатску канцеларију за коју се верује да поседује архивску документацију везану за почетке рада Удружења.


Након ове тачке дневног реда, председавајући Мирослав Лоци је закључио седницу Скупштине у 18:41.

У Београду,
04.12.2022.