Двадесет седма редовна седница Скупштине

Извор: Викимедија
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
Напомена Овај записник је редукован у складу са усвојеним Правилником о заштити података о личности.


Двадесет седма редовна седница Скупштине

Сазивање Скупштине

Предлог за одржавање 27. редовне Скупштине Удружења, уз предлог дневног реда за исту, дао је, преко интерне мејлинг листе, Председник Удружења, Мирослав Лоци. Седница је заказана за недељу, 20. фебруар 2022. са почетком у 17:00 часова, путем онлајн Зум платформе уз обавезну регистрацију учесника.

Дневни ред Заседања

Скупштина је започета у 17:12, када је Председник Удружења, Мирослав Лоци, констатовао кворум. Седници је присуствовало 10 редовних чланова удружења и Бојан Цветановић у улози записничара и представника канцеларије.

Једногласно усвојен дневни ред заседања био је следећи:

 1. Усвајање записника са Двадесет шесте ванредне седнице Скупштине
 2. Избор редовних и придружених чланова
 3. Избор чланова Управног одбора
 4. Избор Потпредседника Удружења
 5. Усвајање Извештаја о раду Управног одбора за 2021. годину
 6. Усвајање Финансијског извештаја за 2021. годину
 7. Разно

Одлуке

Усвајање записника са Двадесет шесте ванредне седнице Скупштине

Избор редовних и придружених чланова

Након што је констатовано да нема предлога за пријем у чланство Удружења и измене статуса чланства, председавајући је закључио ову тачку дневног реда.

Избор чланова Управног одбора

Председавајући је констатовао да Филипу Маљковићу, Ђорђу Стакићу, Бојани Сатарић и Мирославу Лоцију истиче двогодишњи мандат. Сва четири члана су се изјаснила да желе да се кандидују за нови мандат у Управном одбору.

Резултати гласања:

 • Филип Маљковић: са 9 гласова за и 1 особом која није гласала, Скупштина га поново именује за члана Управног одбора у новом двогодишњем мандату.
 • Ђорђе Стакић: са 9 гласова за и 1 особом која није гласала, Скупштина га поново именује за члана Управног одбора у новом двогодишњем мандату.
 • Бојана Сатарић: са 9 гласова за и 1 особом која није гласала, Скупштина је поново именује за чланицу Управног одбора у новом двогодишњем мандату.
 • Мирослав Лоци: са 9 гласова за и 1 особом која није гласала, Скупштина га поново именује за члана Управног одбора у новом двогодишњем мандату.

Других предлога за чланство у Управном одбору није било. На седници је изнето мишљење да постојећи чланови Управног одбора не би требало да се оптерећују чињеницом да се изнова кандидују за нови мандат уколико добро обављају своје дужности.

Избор Потпредседника Удружења

Председавајући је истакао да Миљану Симоновићу истиче мандат на позицији Потпредседника Удружења. Миљан је истакао да, због обавеза у претходном периоду, није био у могућности да се у великој мери посвети раду Удружења. Сматра да је боље да се на место Потпредседника кандидује неко ко има и жеље и времена да помогне организацији.

Ђорђе ја за ову позицију кандидовао Бојану Сатарић као искусну чланицу Управног одбора и неког ко је од самих почетака део организације. Бојана је прихватила кандидатуру. За ову позицију је предложен и Филип Маљковић који је потом појаснио које су дужности особе на овој функцији те у потпуности дао подршку Бојани јер сматра да ће савесно обављати улогу Потпредседнице Удружења.

Након завшетка дискусије, председавајући је позвао присутне да гласају:

 • Са 9 гласова за и 1 особом која није гласала, Бојана Сатарић је изабрана за Потпредседницу Удружења.

Усвајање Извештаја о раду Управног одбора за 2021. годину

Извештај о раду Управног одбора се састоји из три дела: активности Управног одбора, евалуације програма Викимедије Србије и извештаја о трошењу финансијских средстава за претходну годину.

Мирослав, као председник Управног одбора, говорио је о саставу одбора, одржаним састанцима, донетим одлукама и осталим активностима. Посебан акценат ставио је на друштвену одговорност и донације које је Удружење Викимедија Србије упутило другим лицима. У наставку је говорио о успешном аплицирању за двогодишњи грант Задужбине Викимедија, упркос уведеним изменама. Повећање буџета је омогућило да Удружење отвори нову позицију: Менаџер/ка за пројекте разноликости. За крај је констатовао да је због неповољне здравствене ситуације већина догађаја одржана онлајн путем.

Програмске активности организације је презентовала менаџерка пројеката и заједнице, док је менаџер канцеларије дао осврт на финансијски аспект рада организације кроз Извештај о трошењу финансијских средстава.

Усвајање Финансијског извештаја за 2021. годину

Финансијски извештај Викимедије Србије за 2021. годину израдио је књиговодствени сервис „Астра”, а на седници га је представио менаџер канцеларије.

За 2021. годину је утврђен губитак у износу од 294.549,63 динара. Менаџер канцеларије је присутним члановима дао појашњење пословног резултата и ставки прихода и расхода поменутих у извештају.

Разно

У оквиру тачке разно, предложено је креирање онлајн заједничке фотографије учесника седнице.


Након ове тачке дневног реда, председавајући Мирослав Лоци је закључио седницу Скупштине у 18:40.

У Београду,
20.02.2022.