Двадесет девета редовна седница Скупштине

Извор: Викимедија
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
Напомена Овај записник је редукован у складу са усвојеним Правилником о заштити података о личности.


Двадесет девета редовна седница Скупштине

Сазивање Скупштине

Предлог за одржавање 29. редовне Скупштине Удружења, уз предлог дневног реда за исту, дао је, преко интерне мејлинг листе, Председник Удружења, Мирослав Лоци. Седница је заказана за недељу, 26. фебруар 2023. са почетком у 17:00 часова, у просторијама канцеларије Викимедије Србије, уз могућност онлајн присуства.

Дневни ред Заседања

Скупштина је започета у 17:06, када је Председник Удружења, Мирослав Лоци, констатовао кворум. Седници је присуствовало 12 редовних чланова удружења и Бојан Цветановић у улози записничара и представника канцеларије.

Са 11 гласова за и 1 особом која није гласала, усвојен је следећи дневни ред:

  1. Усвајање записника са Двадесет осме ванредне седнице Скупштине
  2. Избор редовних и придружених чланова
  3. Избор чланова Управног одбора
  4. Именовање Иване Маџаревић за заступника Удружења
  5. Усвајање Извештаја о раду Управног одбора за 2022. годину
  6. Усвајање Финансијског извештаја за 2022. годину
  7. Разно

Одлуке

Усвајање записника са Двадесет осме ванредне седнице Скупштине

Избор редовних и придружених чланова

Филип Маљковић је обавестио присутне чланове да није стигао да припреми предлоге за измену статуса чланства. На седници је пренето обавештење да је члан Удружења и један од оснивача преминуо.

Након што је констатовано да нема предлога за пријем у чланство Удружења и измене статуса чланства, председавајући је закључио ову тачку дневног реда.

Избор чланова Управног одбора

Управни одбор тренутно чине следећи чланови: Мирослав Лоци, Бојана Сатарић, Филип Маљковић, Ђорђе Стакић, Милена Миленковић, Александар Сеферовић и Марко Адам.

Предлога за чланство у Управном одбору није било.

Именовање Иване Маџаревић за заступника Удружења

На седници је пренето обавештење да је Ивана Маџаревић, од 1. јануара 2023. године, ступила на позицију извршног директора Удружења. У складу са тим, чланови Управног одбора предлажу члановима Скупштине да се Ивана Маџаревић именује за заступника у циљу повећања ефикасности рада Удружења.

  • Скупштина је са 11 гласова за, гласова против није било, уздржаних није било, 1 особа није гласала, именовала Ивану Маџаревић за заступника Удружења, поред Мирослава Лоција као Председника Удружења.

Усвајање Извештаја о раду Управног одбора за 2022. годину

Извештај о раду Управног одбора презентовали су Мирослав Лоци, Ивана Маџаревић и Бојан Цветановић.

Мирослав, као председник Управног одбора, говорио је о саставу одбора, одржаним састанцима, донетим одлукама и осталим активностима. У свом говору дао је осврт на учешће чланова Управног одбора на конкурсу за ново радно место, као и на конкурсу за реализацију и финансирање волонтерских пројеката.

Ивана је представила програмске активности у 2022. години. У оквиру своје презентације говорила је о метрикама, али и квалитативним показатељима. Истакла је да смо претходне године имали веће присуство уредника са Википедије у оквиру активности које спроводи Викимедија Србије. У наставку је говорила о активностима и изазовима у оквиру Образовног програма, ГЛАМ програма и Програма подршке заједници који се од ове године налази под капом Програма разноликости којим руководи Невена Рудинац. На крају свог излагања је напоменула да нас у 2023. години чека евалуација постојеће и израда нове стратегије. У складу са кадровским изменама очекује се и веће учешће Викимедије Србије у међународним активностима.

Бојан је дао осврт на финансијски аспект рада организације кроз Извештај о трошењу финансијских средстава. Кроз своју презентацију представио је изворе прихода организације у претходној години, али и како су се та средства трошила у оквиру сваке буџетске ставке уз напомене у ситуацијама где је било ситнијих одступања.

Након тога, председавајући је позвао присутне чланове да приступе гласању.

Усвајање Финансијског извештаја за 2022. годину

Финансијски извештај Викимедије Србије за 2022. годину израдио је књиговодствени сервис „Астра”, а на седници га је представио Бојан Цветановић.

Бојан је присутним члановима дао појашњење ставки прихода и расхода поменутих у извештају. За 2022. годину је утврђен добитак у износу од 9.677.645,99 динара.

Разно

Чланица је поставила питање везано за учешће уредника Википедије из региона на Викилајв конференцији која ће се одржати 1. и 2. априла. Ивана Маџаревић је одговорила да се слободно могу пријавити за учешће, али да им не можемо гарантовати да ће добити стипендију.

Члан је питао да ли би Викимедија Србије хтела да подржи „COMtext.SR” пројекат. Договорено је да се детаљније информације о овом пројекту пошаљу путем мејлинг листе како би чланови могли да размисле о потенцијалном партнерству.

Члан је поставио питање покретања пројекта Википутовање на српском језику. Присутни су се сложили да има смисла да се пројекат покрене и изађе из инкубатора уколико постоји довољан број људи заинтересованих за рад на истом, а да ће Викимедија Србије дати подршку у складу са ресурсима.


Након ове тачке дневног реда, председавајући Мирослав Лоци је закључио седницу Скупштине у 18:23.

У Београду,
26.02.2023.